Kristianstad får statliga pengar igen

den 22 november 2018 10:08Arkiverad

Tidigare i veckan fick Kristianstad beviljat statligt bidrag för att bygga läkemedelsrening. Nu har kommunen fått beviljat bidrag igen – denna gång för att bygga ett cykelgarage.

Idag väljer många cyklister att satsa några extra slantar på att kunna cykla snabbt och med komfort. Med dyrare cyklar ute på vägarna så växer också efterfrågan på att kunna förvara sin cykel på ett tryggt och skyddat sätt. Det har märkts av hos tekniska förvaltningen C4 Teknik.

– Förslagen från medborgarna handlar om allt ifrån att kunna låsa fast sin cykel, till väderskydd och att det ska erbjudas cykelpump och laddningsstolpe för elcyklar, säger Ulf Andersson, som är anläggningschef på C4 Teknik.

 Under hösten ansökte C4 Teknik om ett investeringsstöd som heter ”klimatklivet” hos Naturvårdsverket, som får bevilja ekonomiskt stöd till åtgärder som ger minskade utsläpp av växthusgaser. Kristianstads kommun ansökte om 1,2 miljoner kronor i stöd för att bygga ett modernt cykelgarage i närheten av Kristianstads C. Naturvårdsverkets bedömde att cykelgaraget skulle ha stor möjlighet att bidra till miljökvalitetsmål såsom god bebyggd miljö och frisk luft och beviljade därför kommunens ansökan.

Byggs redan 2019

En förstudie har nu startats upp och C4 Teknik utreder ett antal platser kring Kristianstad C för placeringen.

– Bidraget är villkorat. Garaget måste vara färdigbyggt senast den sista december 2019, så nu blir det snabba ryck, säger Ulf Andersson, samtidigt som han inspekterar ett trasigt cykelställ på den gamla kallbadhustomten i norra Tivoliparken – en av platserna som utreds som lämplig placering för garaget.

Ulf Andersson inspekterar ett trasigt cykelställ på gamla kallbadhustomten i norra Tivoliparken.

Cykelgaraget beräknas kosta cirka 2,4 miljoner kronor och 1,2 miljoner, alltså hälften, ska finansieras genom Naturvårdsverkets bidrag.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.