Byggnadsmiljöpriset går till Svenska kyrkan Kristianstad

den 3 juni 2019 21:18Arkiverad

Byggnadsnämnden delar årligen ut ett byggnadsmiljöpris till den eller de som gjort insatser inom byggnadsmiljöområdet. – I år hade jag det stor nöjet att få meddela Svenska kyrkan i Kristianstad att deras nya församlingshem tilldelas priset, berättar Christina Borglund ordförande i nämnden.

Från vänster: Louise Nyman kyrkoherde Svenska kyrkan Kristianstad, Ulla Malmgren kyrkorådets ordförande, Christina Borglund ordförande byggnadsnämnden, Mats Svensson Sesam arkitektkontor och Tommy Danielsson förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Från vänster: Louise Nyman kyrkoherde Svenska kyrkan Kristianstad, Ulla Malmgren kyrkorådets ordförande, Christina Borglund ordförande byggnadsnämnden, Mats Svensson Sesam arkitektkontor och Tommy Danielsson förvaltningschef miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Församlingshemmet är ett utmärkt exempel på hur även en ny byggnad på ett naturligt sätt kan bli en del av en historisk omgivning. Val av material, färg och form gör att den nya byggnaden smälter fint in i kulturmiljön och med enkla medel har en vacker och tilltalande byggnad skapats.

Byggnadsnämndens motivering:
Det nya församlingshemmet är ett väl utformat stycke arkitektur som kompletterar och berikar stadens kanske allra känsligaste kulturmiljö. Det är en arkitektur som inte förhäver sig men inte heller är överdrivet tillbakadragen. Genom sin väl avvägda skala och gedigna färg-, form- och materialval förhåller sig byggnaden respektfullt till den historiska omgivningen, inte bara till Heliga trefaldighetskyrkan utan även den kvartersstruktur som nybyggnaden ingår i och det ursprungliga församlingshemmet. Med enkla medel har man skapat en öppen och välkomnande entré och en vacker byggnad som redan blivit en självklar del av stadsrummet.

Fakta byggnadsmiljöpriset
Kristianstads kommun delar årligen med början av 1994 i samband med kommunens födelsedag den 22 maj ut ett byggnadsmiljöpris på 10 000 kr. Byggnadsmiljöpriset skall utdelas till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en i Kristianstads kommun betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.