Bygget av Europas modernaste reningsverk igång

Uppdaterad:den 20 maj 2020 09:59Arkiverad

På tisdagsförmiddagen slogs den första pålen ned i marken för ny- och ombyggnationen för Kristianstads centrala reningsverk – kommunens största investering hittills.

Åsmund Lunde, produktionschef, Vatten- och Miljöteknik på NCC, Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef tekniska förvaltningen, Peter Johansson (M), kommunalråd, Qalinle Dayib (C), ordförande tekniska nämnden och Lars Svensson, VA-chef.
Åsmund Lunde, produktionschef, Vatten- och Miljöteknik på NCC, Johanna Näslund, t.f. förvaltningschef tekniska förvaltningen, Peter Johansson (M), kommunalråd, Qalinle Dayib (C), ordförande tekniska nämnden och Lars Svensson, VA-chef.

Kristianstads tillväxt förutsätter att infrastrukturen anpassas. Det gäller inte bara vägar och det som syns, utan även avloppshanteringen. Kristianstads centrala reningsverk byggdes 1956, byggdes ut 1976 och renoverades 1992. Idag är reningsverket omodernt, slitet och kapaciteten är tangerad. För att säkerställa att Kristianstad kan möta framtida krav och behov för avloppsrening, så måste det centrala reningsverket byggas om och byggas ut.

Planering och projektering för ombyggnationen har pågått sedan ett par år och kommunen har behövt göra omtag med hänsyn till platsens markförhållanden, men nu är bygget äntligen igång.

Den första markpålen signerades av talarna.

- Det är vår största investering hittills i kommunen. Det är mycket pengar, men ett nödvändigt projekt för både invånarnas hälsa och för vår miljö, säger Peter Johansson (M), kommunalråd.

- En spännande teknik som ska användas i det nya verket är så kallad membranteknik, som rensar bort mikroplaster från vattnet, säger Lars Svensson, VA-chef i Kristianstads kommun.

Lars Svensson, VA-chef, visar hus det nya centrala reningsverket kommer att byggas på platsen.

Verket förbereds även för läkemedelsrening, men där avvaktar kommunen Naturvårdsverkets framtida krav innan den komponenten läggs till. Diskussioner förs också med Skåne Blekinge Vattentjänst om möjligheterna att ta emot avlopp från Östra Göinge och Bromölla kommun till reningsverket när det nya verket är färdigt.

Nästan sex mil pålar kommer att förstärka marken där den nya reningsanläggningen uppförs.

Eftersom avloppsvattnet som kommer in till reningsverket inte kan stoppas så måste verket byggas om under full drift. Det innebär i praktiken att ett nytt reningsverk byggs sydöst om de befintliga byggnaderna och sedan kopplas ledningarna om. Av de befintliga byggnaderna rivs vissa, andra byggs om och en del behålls som de är, men huvuddelen av avloppsreningen ska ske i den nya anläggningen.

Upphandlingsformen för projektet är så kallad samverkansentreprenad. Det innebär att man istället för att spika allt innehåll i förväg, istället är överens om de stora målen, kraven och inriktningarna för projektet. Sedan tas de specifika lösningar fram löpande i samverkan mellan entreprenören och beställaren. Upphandlad totalentreprenör är NCC.

2024 ska Kristianstads nya centrala reningsverk att tas i drift och kommer då att vara ett av Europas modernaste reningsverk. Projektet är budgeterat till 535 miljoner kronor.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.