Coronaeffekterna lindrigare i Kristianstads näringsliv

den 15 juni 2020 10:12Arkiverad

Sveriges ekonomi har tvärstoppat. Men precis som vissa branscher är mer utsatta så drabbas också regioner olika. Än så länge har effekterna av Coronapandemin varit relativt lindriga i nordöstra Skåne. ”Det är mycket tack vare den branschstruktur vi har”, säger Pierre Månsson, (L), kommunalråd.

Nordöstra Skånes näringsliv har hittills klarat sig lindrigare undan än många andra regioner i den pågående Coronakrisen. Mycket kan förklaras med den branschstruktur som finns i regionen.
Nordöstra Skånes näringsliv har hittills klarat sig lindrigare undan än många andra regioner i den pågående Coronakrisen. Mycket kan förklaras med den branschstruktur som finns i regionen.

Coronapandemin har inneburit extremt stor påverkan på näringslivet. Hur långsiktiga effekterna blir har varit svårt att förutspå då osäkerheten är stor hur länge restriktioner och det nedstängda samhället kommer att fortgå. Olika scenarier målas upp och räknas på – hittills är de flesta experterna eniga om en BNP-minskning med 6 procent för landet som konsekvens av Corona.

Skåne har klarat sig något bättre än de andra storstadsregionerna i Sverige – och den västra sidan av Skåne är hårdare drabbad av Coronavirusets ekonomiska effekter än Nordöstra delen. Kristianstad med omnejd har än så länge varit relativt förskonat.

Antalet varsel och konkurser har hittills i vår varit förhållandevis få i regionen – eller rättare sagt, statistiken skiljer sig inte från tidigare år trots pandemin, visar den konjunkturrapport som Sparbanken Skåne gjort tillsammans med Öresundsinstituttet. Almi rapporterar att efterfrågan på de så kallade Brygglånen, det vill säga särskilda lån tänkta att vara ett stöd genom Coronatiden, är mycket lägre i nordost än i resten av Skåne. Arbetslösheten är sedan tidigare relativt hög i nordöstra Skåne, men ökningen av antalet arbetslösa har under våren varit lägre än i många andra regioner.

Marginellt tapp

Många av de större företagen i Kristianstads kommun rapporterar att verksamheten fortsätter ungefär som tidigare, effekterna av Corona är små eller inga alls. En stor andel av företagen inom tillverkningsindustrin är också inom livsmedel eller branscher där nedgången varit ytterst marginell eller obefintlig.

”Vi har ett marginellt tapp på vissa produkter, och en uppgång på andra, så för vår del flyter verksamheten på som vanligt. Vi har över 90 procent i export till 30-40 länder, och har sett förvånansvärt lite logistikproblem under coronatiden. Från vår sida planerar vi att fortsätta investera och växa i önskad takt”, säger Hans Berggren, vd för Lyckeby Starch med bland annat kryddtillverkaren Culinar i Fjälkinge och stärkelsefabriken i Nöbbelöv.

Byggbranschen, som också är stor i regionen, har märkt av ett marginellt tapp som snarast kylt ned en näst intill överhettad marknad till en mer normal nivå, och det finns i branschen heller ingen stor oro över stora nedgångar till hösten.

”Vi har en branschstruktur i Kristianstad med omnejd som inte är riktigt lika konjunkturutsatt som många andra regioner. Det betyder att vi kanske inte riktigt är med i täten vid högkonjunktur, men å andra sidan är det en styrka nu. Vi har en robusthet som gör att dipparna inte blir lika djupa”, konstaterar Pierre Månsson.

Naturturism

Vissa branscher har generellt haft det extremt tufft de senaste månaderna – resebranschen, hotell, restaurang, handel och besöksnäring till exempel. Även transportsektor, tillverkningsindustri och tjänstesektorn beräknas ha drabbats hårt av restriktionerna för att minska smittspridningen.  Många utsatta företag har valt att använda sig av korttidspermitteringar – i början av juni var mer än 44 000 skåningar korttidspermitterade inom framför allt handel, industri och tjänstemannasektor. En del företag har hittat nya affärsmodeller, marknader eller produkter för att överleva.

När det gäller hotell, restaurang, handel och besöksnäring kan en bra sommar rädda upp en del för många företag.

”Vi har 4500 fritidshus och skåningar som även i normala tider gillar att semestra – eller hemestra - på hemmaplan. Förhoppningsvis räddar det en del nu när i princip alla evenemang ställs in, säger Eva Berglund, besöksnäringsstrateg i Kristianstads kommun.   

Coronatider har också inneburit ett ökat intresse för utomhusaktiviteter – något som gynnar Kristianstad med omnejd där naturturismen är stor.

Lågkonjunktur 

Hur utvecklingen blir för näringslivet till hösten är avhängigt utvecklingen av pandemin, men sannolikheten är stor att effekterna kommer att vara märkbara under lång tid.

”Vi stod redan tidigare på kanten av en lågkonjunktur, och det pandemin har gjort är att skynda på processen. Att många företag går en tuff period till mötes är vi smärtsamt medvetna om. Det vi kan göra nu är att försöka fånga upp behoven från näringslivet och stötta så mycket vi kan inom de områden vi har rådighet”, säger Eva-Marie Hagström, tf näringslivschef i Kristianstads kommun.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.