Bluff om avloppsspolning och ventilationskontroll

Uppdaterad:den 21 januari 2021 17:34Arkiverad

Låt ingen spola dina avloppsrör i onödan! Ett oseriöst VVS-företag har kontaktat fastighetsägare för att erbjuda avloppsspolning och hänvisat till samarbete med Kristianstads kommun. På liknande sätt har ventilationsföretag lurat till sig uppdrag som kommunen inte heller rekommenderar..

Man i gul jacka. Lars Svensson.
Kristianstads kommuns VA-chef Lars Svensson understryker att kommunen inte på något sätt samarbetar med något företag som erbjuder avloppsspolning till enskilda fastighetsägare.

Fastighetsägare i kommunen har hört av sig till kommunens medborgarcenter och berättat att de har blivit kontaktade av ett företag som vill boka tid för att spola deras avloppsledningar. VVS-företaget har till fastighetsägarna antytt att uppdraget är beställt eller rekommenderat av Kristianstads kommun. Med kort varsel vill de komma in i fastigheten och spola avloppet, för att sedan kräva betalning. 

Vi har också blivit kontaktade av personer som den senaste tiden har blivit lurade av en ventilationsfirma som agerar på liknande sätt. Företaget har ringt upp och erbjudit ventilationskontroll "till rabattpris eftersom vi redan är i grannskapet" och gett sken av att Kristianstads kommun eller kommunens räddningstjänst kräver eller rekommenderar sådana kontroller.

Från Kristianstads kommun vill vi därför informera om att vi eller våra entreprenörer aldrig ringer upp fastighetsägare och erbjuder den här typen av tjänster. Något samarbete existerar inte och kommunen rekommenderar inte någon förebyggande spolning och inte heller någon ventilationskontroll som erbjuds på det här sättet.

Avloppsspolning

– Vi har inget samarbete med det aktuella företaget och vi rekommenderar aldrig något särskilt företag framför andra. Spolning av avloppsledningar behöver normalt bara göras när det är problem med stopp i avloppet och är inget som görs rutinmässigt, säger Kristianstads kommuns VA-chef Lars Svensson

Om kommunens VA-avdelning genomför projekt som berör enskilda fastighetsägare skickas ett brev ut i förväg där eventuella besök förbereds.

Ventilation och brandskydd

Oseriösa företag har också utnyttjat kommunens och räddningstjänstens namn för att sälja in ventilations- och brandskyddskontroller. Även det här är ett rent lurendrejeri. 

Det finns inte längre något lagkrav om kontroll av köksfläkt eller ventilation villor eller fritidshus. Om ett företag tar kontakt och vill genomföra en sådan kontroll är det bäst och säkrast att tacka nej. Om den som ringer påstår det är ett krav eller att det rekommenderas av kommunen eller räddningstjänsten är det en ren bluff. När det gäller lagstadgade brandskyddskontroller  godkänns de i Kristianstads kommun endast om de är genomförda av Kristianstads Sotnings AB.

Det är visserligen viktigt att ha ett väl fungerande ventilationssystem i sitt hus, men den som vill ha systemet kontrollerat gör tryggast i att själv ta kontakt med en lokal och välkänd ventilationsfirma eller med det lokala sotningsbolaget.

– När vi rensar ett helt ventilationssystem tar vi runt 1 100 kronor, medan de oseriösa firmorna som cirkulerar kan fakturera 3 000 kronor efter att bara ha tagit en snabb titt och sagt att det är okej, säger skorstensfejarmästare Håkan Jakobsson på Kristianstads Sotnings AB.

Tidigare rådde ett sotningsmonopol, som innebar att enbart det bolag som kommunen utsåg, fick bedriva sotning och då ingick också lagstadgad kontroll av köksfläkt. Kristianstads kommun hade på den tiden ett eget sotningsbolag. Numera har fastighetsägare rätt att i stor utsträckning, efter ansökan hos räddningstjänsten, sköta sin sotning själva eller att anlita vilken sotare de vill. Det finns inget krav på kontroller av fläkt, ventilation eller imkanal i småhus. I flerfamiljshus ligger ansvaret hos fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen.

Fortfarande gäller lagkrav om brandskyddskontroll på eldstäder, och sådana får endast genomföras av det sotningsbolag som kommunen har upphandlat. I Kristianstads kommun är det Kristianstads Sotnings AB som har rätt att sköta sådana kontroller. I avtalet ingår också att de ska sota kommunens egna fastigheter och att kommuninvånarna har möjlighet att anlita bolaget till en fastställd taxa som fullmäktige beslutar.

Läs mer om brandskyddskontroll, sotning och ventilation under Relaterad information.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.