Biogasutvecklare vidgade vyerna

Uppdaterad:den 16 januari 2019 10:52Arkiverad

Kristianstads kommun jobbar för fullt med att utveckla biogasverksamheten i kommunen och ta en tätposition i Europa. I veckan har en delegation från Kristianstad besökt Göteborg för att samla kunskap i processen med skapa en testbädd för forskning och innovation.

Besökare i Älvens Hus
Delegationen från Kristianstads kommun besökte bland annat Älvens hus och fick höra om Göteborgs utvecklingsplaner.

Kristianstads kommun har länge legat långt framme inom klimat- och biogasområdet, med en väl fungerande och lönsam biogasproduktion. Förra våren fattades ett politiskt beslut om att ta fram en långsiktig handlingsplan för biogasutveckling utifrån rapporten "Biogas i en cirkulär ekonomi". En ambition är att kommunen ska vara ledande i Europa inom biogasområdet.

Ett viktigt steg för att ta en tätposition inom biogasområdet är att skapa en testbädd. En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag i samverkan med forskare och andra aktörer kan utveckla, testa och införa nya produkter, tjänster, processer eller organisatoriska lösningar. Kristianstad är enligt, den biogasutredning som gjorts, en naturlig plats för en testbädd med fokus på resurshushållning i en cirkulär ekonomi, där biogasproduktion är en av byggklossarna. Ett annat steg är att utveckla program för tekniska besök.

Christel Jönsson stiger på buss Kommundirektören Christel Jönsson fick åka elbuss till Lindholmen i Göteborg men vill hellre ha biogasbussar i Kristianstad.

– För att lyckas är det viktigt att lära och låta sig inspireras av regioner som har kommit långt i skapandet av testbäddar. Göteborg är en förebild i Sverige och vi har därför valt att resa dit med en grupp från kommunen och våra bolag. Det blev ett väldigt intressant besök med många intryck, säger kommundirektör Christel Jönsson.

Kommundirektören hade en intensiv dag i Göteborg tillsammans med Charlotte Lorentz Hjorth, VD för Krinova Incubator & Science Park, Göran Thessén, VD för C4 Energi AB, Tore Sigurdsson, affärsområdeschef för Kristianstad Biogas AB, Bengt Olsson, förvaltningschef för C4 Teknik, Tommy Danielsson, förvaltningschef för miljö och samhällsbyggnad, Magnus Lund, klimatstrateg i Kristianstad kommun, Torben Olsson, ansvarig för Innovationsarenan & Business Designer, Krinova och Karl-Erik Grevendahl, utredare och affärsutvecklare inom miljö på Krinova Incubator & Science Park och projektledare för utvecklingen av biogas i Kristianstads kommun.

– Vi besökte bland annat Business Region Göteborg och Lindholmen Science Park, två av förebilderna i Sverige när det gäller testbäddar och strategier för tekniska besök. Vi har fått ta del av deras innovativa arbete och deras nära samarbete med det lokala näringslivet och med Chalmers. Det gav många värdefulla erfarenheter att ta med oss hem till vårt fortsatta arbete, säger Karl-Erik Grevendahl som är projektledare för utvecklingen av biogas i Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.