Belysningsbyte på gågator

Uppdaterad:den 15 april 2020 08:56Arkiverad

Sedan 2018 så har Lilla Torg och delar av Västra Storgatan ny fin belysning där armaturen är prydd med stadens C4-emblem. Nu byts fler lampor längs Östra och Västra Storgatan.

De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem.
De nya lamporna har smyckats med förgyllda C4-emblem.

När vattenledningarna lades om i gågatorna för ett par år sedan så utfördes många förbättringar i gatornas gestaltning och funktion när kommunen återställde gatorna. Bland annat så lades markvärme, nivåerna till butikernas entréer tillgänglighetsanpassades där det var möjligt och de fasta planteringarna byttes ut till mobila urnor som kan flyttas efter behov.

Även gatornas belysning fick en uppgradering, med nya fina belysningsstolpar med förgyllda C4-emblem. Nu byts fler av lamporna längs Östra och Västra Storgatan.

De nya lamporna sätts på plats längs Östra Storgatan.

- Utöver att armaturerna är snygga, så är den nya belysningen bättre. Den är energieffektivare och med mindre så kallat ”spill-ljus”. Det är sådant ljus som sprids exempelvis uppåt och stör i lägenheter istället för att belysa gatan, säger Ulrica Åkesson, arbetschef för drift och underhåll på kommunens tekniska förvaltning.

Bytet pågår just nu längs Östra Storgatan och beräknas bli klart under försommaren. Välkommen till Kristianstads stadskärna!

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.