Belysning i vintertid

den 20 december 2018 13:37Arkiverad

Många medborgare kontaktar kommunen om trasig belysning runt om i orterna. Belysningsproblemen visar sig vanligen vid väderomslag och är ofta komplexa att åtgärda.

Kristianstads kommun äger många gatubelysningar i runt om i kommunen. Främst längs kommunens vägar men också längs en del av Trafikverkets vägar. Vid de senare sköts belysningen så länge den är funktionell.

Det är C4 Energi som har hand om skötseln av kommunens belysning och de har haft stora mängder belysningsärenden under hösten och vintern.

- Vi har hand om både jul- och gatubelysning. Det är ofta nu som felen visar sig, när vi har fukt, salt och omslag till kallare väderlek, säger Rickard Månsson, affärsområdeschef för elnät på C4 Energi, och fortsätter:

- Ser du problem med belysningen så anmäl det  till kommunens medborgarcenter. Vi behöver felanmälningarna för att kunna åtgärda så snabbt som möjligt.

När ärendet kommer in till C4 Energi undersöks det först om den ingår i kommunens belysning eller om den tillhör någon annan.

- C4 Energis ambition är att vi ska följa upp alla inkomna ärenden även om det är någon annan aktör som äger problemet, säger Rickard Månsson

En del ärenden kan ta tid att åtgärda eftersom det sällan är så enkelt som att åka ut och byta en glödlampa. Kabelfel i marken, belysningsstyrning och andra felorsaker måste ofta felsökas och utredas innan man kan komma till rätta med problemen. När det gäller prioritering så hanteras alltid säkerheten för medborgarna före ärenden som rör prydnadsbelysning. Det innebär att gatubelysningen prioriteras högre än exempelvis julbelysning.

– Det viktigt för oss att medborgarna känner att belysningen fungerar där de bor och vistas. Just nu har vi många ärenden och måste prioritera hårt, men har man anmält ett fel så har vi det i listan och kommer att undersöka det, säger Rickard Månsson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.