Barnomsorg för samhällsviktiga verksamheter

Uppdaterad:den 6 april 2020 13:29Arkiverad

Om skolor och förskolor stänger på grund av coronavirusutbrottet har personer som jobbar inom samhällsviktig verksamhet rätt till barnomsorg. Det är arbetsgivaren som avgör om verksamheten är samhällsviktig. Kommunen ska inte ha in några listor från företagare, organisationer eller myndigheter.

Regeringen har möjlighet att ta beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller annan verksamhet enligt skollagen.

Om regeringen tar ett sådant beslut har kommunen uppgift att ordna omsorg åt barn till vårdnadshavare som uppbär samhällsviktig funktion. Undervisning kommer att erbjudas genom distans alternativt med hemuppgifter eller i blandad form.

Vad är samhällsviktiga verksamheter?

Samhällsviktiga är de verksamheter som kan orsaka kriser som hotar samhället vid störningar i eller bortfall av verksamheten. Det kan även vara en verksamhet som behövs för att hantera en potentiell eller pågående kris. Samhällsviktiga verksamheter bedrivs av både privata och offentliga aktörer.

Arbetsgivaren ska identifiera

Det är arbetsgivaren som avgör om verksamheten är viktig. Kristianstads kommun uppmanar verksamhetsutövare att börja med identifieringen redan nu så att kommunen på ett tryggt sätt kan erbjuda barnomsorg vid en eventuell stängning.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har föreskrifter och mer information.

Du som är arbetsgivare eller uppdragsgivare ska:

  • bedöma om du bedriver samhällsviktig verksamhet
  • bedöma vilken personal du behöver för att upprätthålla prioriterad verksamhet på tillräcklig nivå.

Kommunen behöver inga listor 

Arbetsgivare ska inte anmäla till kommunen att verksamheten är samhällsviktig eller skicka listor på medarbetare. Detta behöver arbetgivaren bara kunna styrka om kommunen önskar intyg för en enskild medarbetare.

Du som är vårdnadshavare

Det är din arbetsgivare som avgör om din arbetsinsats behövs för att upprätthålla samhällsviktiga verksamheter. Du behöver inte anmäla till förskolan, skolan eller kommunen att du arbetar inom samhällsviktig verksamhet. Om förskolorna eller skolorna stängs kommer du att få information från din skola.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.