Avstängd cirkulationsplats på Långebro

Uppdaterad:den 29 april 2019 09:38Arkiverad

På Långebro byggs en ny stor cirkulationsplats. Projektet – som är efterlängtat för att lösa trafiksituationen i området – kommer att bli klart i förtid, men innan dess måste platsen stängas av för trafik.

På Långebro har en tillfällig cirkulationsplats hanterat trafiken under ombyggnadstiden.
På Långebro har en tillfällig cirkulationsplats hanterat trafiken under ombyggnadstiden.

Trafiksituationen på Långebro har varit ett hett samtalsämne i Kristianstad under många år och sedan nästan lika länge har det funnits planer på att ersätta den ljusreglerade korsningen med en cirkulationsplats. Hösten 2018 realiserades projektet snabbt efter att Trafikverket meddelat att de under 2020 har för avsikt att åtgärda E22:s bro över Helgeå. 

Arbetet med cirkulationsplatsen har pågått sedan i höstas och var planerat att bli klart efter midsommar 2019. Tack vare gynnsamt väder och effektivt anläggningsarbete kan den öppna i förtid, men först måste platsen stängas av för slutjustering.

– Den 22 april stänger vi avfarten till och från Härlöv. Den 28 april utökas avstängningen till att gälla hela cirkulationsplatsen. Då är området helt stängt för trafik och man måste välja annan körväg, säger Rutger Swenson, Kristianstads kommuns projektledare för bygget.

Cirkulationsplatsen sedan öppnar för trafik den 13 maj och efter det så kommer gång- och cykelvägarna i området att återställas under resterande delen av maj månad. Mitt i rondellen har fyra skulpturer placerats som kanske känns bekanta för Kristianstadsborna. De är Paul Svenssons ”Väktare” som tidigare stod placerade utanför Domus. Nu får de nytt liv och skapar en ny välkomnande entré från väster.

– Nu är vi snart klara på Långebro. Efter sommaren kommer vi att bygga om de två mindre cirkulationsplatserna ute på Härlöv mot väg 19, för att ytterligare förbättra framkomligheten i västra Kristianstad, säger Rutger Swenson.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.