Arkitekturpriset till Absolut Home och The Absolut Company

Uppdaterad:den 26 oktober 2021 15:19Arkiverad

För första gången så delar Kristianstads kommun ut ett arkitekturpris. Priset kommer vara årligen återkommande och syftar till att lyfta de arkitektoniska insatser som görs i kommunen.

Från The Absolut Company fanns Kenneth Hofström och Maria Béres på plats för att ta emot arkitekturpriset.
Från The Absolut Company fanns Kenneth Hofström och Maria Béres på plats för att ta emot arkitekturpriset.

Årets pristagare är Absolut Home och The Absolut Company för deras arbete med om- och tillbyggnaden av Engströmska villan i Åhus.

Byggnadsnämndens motivering:
Om- och tillbyggnaden av Engströmska villan samt omgestaltningen av den tillhörande trädgården har skapat ett unikt och inbjudande besökscentrum. Resultatet har blivit en helt ny helhetsmiljö och en ny arkitektonisk sevärdhet i Åhus.

Den nya entrébyggnaden i glas kontrasterar och lyfter fram ursprungsbyggnadens skönhet och starka karaktär. Byggnadens öppnas upp på ett helt nytt sätt och det uppstår helt nya rumsliga kopplingar till den omgivande historiska stadsmiljön. Både tillbyggnaden och ombyggnaden uppvisar hög kvalitet i material och utförande och omgestaltningen är på samma gång varsam och djärv. Det är ett mycket inspirerande exempel på hur arkitektoniskt nyskapande kan förenas med återbruket av en vacker befintlig byggnad.

Byggherre: Absolut Company AB. Utformning tillbyggnad: White, Linda Thiel. Utförande: Senn Arkitekter, Beat Senn. Trädgårds- och torgutformning: Form och Struktur Landskapsarkitekter.
 

Fakta arkitekturpriset

Det är första året som Kristianstads kommun delar ut ett arkitekturpris. Priset går till den eller de som har gjort en betydelsefull insats inom byggnadsmiljöområdet avseende arkitektonisk utformning. Priset kan också ges till ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.