Årets miljöpris går till Olle Wennberg

Uppdaterad:den 29 maj 2019 09:42Arkiverad

Kommunens miljöpris delas ut för en betydelsefull insats inom miljöområdet. – Vi har i år valt att ge det till Olle Wennberg som på ett förtjänstfullt sätt arbetat med och för ett av kommunens mest värdefulla naturområden, säger Ulf Persson ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Från vänster: Förvaltningschef Tommy Danielsson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Ulf Persson samt Gerd och Christer Neideman från Naturskyddsföreningen.
Från vänster: Förvaltningschef Tommy Danielsson, ordförande miljö- och hälsoskyddsnämnden Ulf Persson samt Gerd och Christer Neideman från Naturskyddsföreningen.

I samband med kommunens födelsedag den 22 maj delades årets miljöpris ut av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Priset på 10 000 kronor gick år till Olle Wennberg för hans arbete med att dokumentera, bevara och utveckla värdena i Gyetorpskärret, men han valde själv att överlåta priset till Naturskyddsföreningen. Därför blev det i stället Christer och Gerd Neideman som hämtade priset.

Gyetorpskärret ligger strax norr om naturreservatet Tosteberga ängar. Det är ett kustnära rikkärr där det finns en mycket rik biologisk mångfald och är känt för sina orkidéer ända sedan 1800-talet. På många platser har dock upphörd hävd och åtgärder som dikning förändrat förutsättningarna, vilket lett till att naturtypen är på stark tillbakagång. De insatser som Olle Wennberg gjort i området har spelat en mycket stor roll för bevarandet av värdena i Gyetorpskärret.

Olle Wennberg har valt att donera priset till Naturskyddsföreningen.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens motivering:
Olle Wennberg har under många år på eget initiativ arbetat med att dokumentera, bevara och utveckla värdena i ett av kommunens mest värdefulla naturområden, Gyetorpskärret. Gyetorpskärret är ett kustnära rikkärr som är beläget på gränsen till Bromölla kommun. Rikkärren hyser en mycket rik biologisk mångfald med förekomst av många hotade arter av både kärlväxter, mossor, svampar, skalbaggar, snäckor och fjärilar. På många platser har dock upphörd hävd och åtgärder som dikning förändrat de förekommande värdena, vilket lett till att naturtypen är på stark tillbakagång. De insatser som Olle Wennberg gjort i området har spelat en mycket stor roll för bevaradet av värdena i Gyetorpskärret.

Fakta miljöpriset
Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10 000 kronor. Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset delas ut till den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en organisation, en förening eller en skolklass.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.