Är allt kommunens fel?

Uppdaterad:den 7 oktober 2019 09:03Arkiverad

Vi lever i en tid av förändring. Det gör att också vår stad behöver förändras. En viktig del är att nå ut och få in förslag och tankar om utveckling från medborgarna.

I princip alla stadskärnor står i dag inför samma problematik som innerstaden i Kristianstad har. Den fysiska handeln har en utmaning att möta, verksamheter har försvunnit, det finns ett flertal tomma butikslokaler och en generell osäkerhet över vart vi är på väg.

Projektet "En levande stadskärna"är initierat och drivs av Kristianstads kommun men i nära samarbete med Handelsstaden, näringsidkare och fastighetsägare. En viktig del är att nå ut och få in förslag och tankar från medborgarna om hur man vill se sin stad utvecklas. I det arbetet kommer en kortare kampanj att bedrivas fram till Öppet Rådhus den 12 oktober. Kristianstads kommun får en hel del kritik, befogad som obefogad.

– Vår verksamhet spänner över väldigt många områden men allt är inte kommunens fel. I den här kampanjen vill vi uppmuntra medborgare att komma till Öppet Rådhus och göra sin röst hörd. Det är också viktigt för oss att få berätta vad vi åstadkommer och inte låta det bli en sanning kring vad vi inte gör eller inte har rådighet över, säger Merete Tillman, biträdande kommundirektör.

En levande stadskärna

Tanken med projektet En levande stadskärna är att skapa förutsättningar för att möta framtiden. Med en gemensam vision och handlingsplan kan vi öka attraktiviteten och skapa en innehållsrik och levande stadskärna för såväl medborgare som besökare. Ett mål är att få in fler till stadskärnan och att öka bredden i den mix av verksamheter och service som erbjuds.

– Vi vill veta hur medborgarna tycker att Kristianstad ska utvecklas. Deras synpunkter är väldigt viktiga för oss. Resultatet kommer sedan att analyseras och svaren är betydelsefulla för vårt fortsatta arbete med stadskärnans utveckling. För det är viktigt att vi gör det här tillsammans. Det är genom samarbete vi kommer att lyckas och det är den gemensamma kraften som gör oss starka, säger Pernilla Blixt, tillväxtchef.

Öppet rådhus 12 oktober

Lördagen den 12 oktober är Rådhus Skåne öppet för allmänheten mellan kl 11 och 15. Politiker och medarbetare finns på plats för att prata med medborgarna om allt från naturskydd till äldreomsorg. Ett huvudtema för dagen är "En levande stadskärna" med föreläsningar och idéutbyte.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.