Använd inte malkulor Naftalin

Uppdaterad:den 6 oktober 2020 11:29Arkiverad

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått information om att malkulor vid namn Naftalin, innehållande det kemiska ämnet naftalen, säljs och används i begränsad skala i Kristianstads kommun. Använd inte dessa.

Bild på malkulorna Naftalin
Bild på malkulorna Naftalin

Naftalen är ett ämne som kan ge negativa effekter för både hälsa och miljö så detta ska inte hanteras av privatpersoner.

Har ni köpt dessa kulor ska ni därför att snarast lämna in dem till en bemannad återvinningscentral som farligt avfall. Lägg dem i en väl försluten förpackning eller påse. Spola inte ner dem i avloppet eller kasta dem i de vanliga soporna.

Om ni upplever symptom till följd av exponering för dessa malkulor kontakta 1177 Vårdguiden eller Giftinformationscentralen på 010-456 67 00.

Har du frågor eller funderingar kring ämnet Naftalen kontakta Medborgarcenter på 044-13 50 00.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.