Antalet studiedagar utökas i förskolan

den 12 april 2019 09:55Arkiverad

Från och med hösten blir det fler utvecklingsdagar för personalen i förskolan. Antalet dagar för verksamhetsplanering utökas från fyra dagar till sex dagar.

Tid för utveckling och planering
Tid för utveckling och planering

Att lärare behöver tid för utveckling tillsammans är ingen nyhet. Däremot har synen på förskolan och förskolans uppdrag förändrats det senaste decenniet. Det är inte i grundskolan lärandet ska ta sin början, redan i förskolan börjar undervisningen. Synen på det uppdraget förtydligas än mer med den nya Förskolans läroplan som börjar gälla fr. o. m. 1 juli 2019.

– Vi har arbetat fram nya riktlinjer som förhoppningsvis leder till att de som arbetar i förskolan får bättre förutsättningar för planering och utveckling. De får sex dagar för gemensamt arbete, istället för de tidigare fyra dagarna, säger skolchef Agneta Ekner Carlsson.

De sista åren har det kollegiala lärandet stått i fokus och begreppet har varit väl förankrat i forskningen.

– Det är inget nytt för förskolan, menar Agneta Ekner Carlsson, men det har varit svårt att få till den gemensamma verksamhetsplaneringstiden på vissa förskolor och då är det svårt att leda målstyrda processer.

Syftet med de nya riktlinjerna är att skapa en likvärdighet i förutsättningar för kvalitetsarbete och god arbetsmiljö inom förskolorna i kommunen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.