Annorlunda fullmäktigemöte

Uppdaterad:den 15 april 2020 17:51Arkiverad

Det var en ovanligt gles och ungdomlig skara ledamöter som samlades till april månads kommunfullmäktige i Kristianstad. Utspridda över salen satt endast 37 av de ordinarie 65 ledamöterna på mötet som genomfördes i rekordfart.

Sessionssalen med bänkar.
Det var glest i fullmäktigesalen när endast 37 ledamöter fanns på plats vid mötet som på flera sätt påverkades av coronaläget.

Inte mycket var sig likt vid kommunfullmäktiges sammanträde denna aprildag 2020. För att minska smittrisken i coronatider var mötesdeltagarna så få som möjligt, men ändå tillräckligt många för att vara beslutsmässiga enligt kommunallagen. I första hand hade ledamöter ur riskgrupper fått stanna hemma, enligt en överenskommelse mellan partierna. I överenskommelsen ingick också att mötet skulle hållas så kort som möjligt och alla var ombedda att undvika utdragna diskussioner. Även den tomma åskådarläktaren, där det annars brukar sitta en liten men trogen åhörarskara, vittnade om att inget var som vanligt.

Årsredovisningen för föregående år fanns som alltid vid den här årstiden på dagordningen. Årsredovisningen brukar vara ett ärende som lockar många ledamöter till talarstolen för att uttrycka både stolthet och kritik över verksamheten och finanserna i kommunen. Förra året blev det två timmars diskussion innan årsredovisningen kunde godkännas och alla nämnder hade getts ansvarsfrihet. I år var alla beslut avklarade inom en kvart. Bara gruppledarna Pierre Månsson (L), Anders Tell (S) och Niclas Nilsson (SD) gick upp i talarstolen för att yrka godkännande och tacka kommunens medarbetare för alla goda arbetsinsatser.

Förslaget till reviderad investeringsbudget klubbades helt utan diskussion. 1 260,1 miljoner kronor, alltså omkring en och en kvarts miljard, ska satsas i investeringar under 2020, varav 255 miljoner kronor går till den taxefinansierade verksamheten för vatten och avlopp.

Coronaviruset påverkade inte bara mötets utformning utan avspeglades också i dagordningen. Mötet inleddes med en information från kommundirektören Christel Jönsson om det aktuella pandemiläget och om kommunens pågående arbete inom området. Lite senare fattade fullmäktige det formella beslutet om att avgiftsbefria uteserveringar fram till den 30 juni för att underlätta för den utsatta café- och restaurangbranschen, helt i enlighet med det stödpaket till näringslivet som kommunen presenterade redan för tre veckor sedan. Beslutet beräknas kosta kommunen omkring en halv miljon kronor i uteblivna intäkter. Dessutom fattades ett beslut om att under särskilda omständigheter öppna för möjligheten att låta ledamöter i nämnder och styrelser delta i sammanträden på distans. Digitalt deltagande i möten har möjliggjorts genom en snabb ändring av kommunallagen efter coronautbrottet.

Kommunfullmäktige beslutade också att flytta juni månads fullmäktigemöte till den 23 juni kl. 9 för att där behandla budgeten för nästa år. Socialdemokraterna, som ville behålla budgetfullmäktige i november, deltog inte i beslutet och Vänsterpartiet som hade samma uppfattning reserverade sig mot beslutet.

Efter en timma avslutades ett av de kortaste fullmäktigemöten som någon kan erinra sig i Kristianstads kommun. Som vanligt går det att se mötet i webbsändning, men i avsaknad av debatt har den som är intresserad av ett ärende sannolikt mer nytta av att följa länken till möteshandlingarna.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.