Alternativ för citycampus till Högskolan Kristianstad

Uppdaterad:den 25 oktober 2022 15:28Arkiverad

Ett citycampus kan byggas ett stenkast från perrongen i Kristianstad, mellan stationen och rättscentrum som byggs just nu. Kommunen redovisade förslaget vid ett möte med högskolan. Men en dörr mot Barbackaområdet står ännu på glänt.

Montage i flygbild
Så här kan norra delen av centrum se ut med en högskola och nya bostäder i framtiden. Illustration: AFRYs arkitekter: https://www.sandellsandberg.se/

I flera år har det pågått diskussioner och utredningar kring Högskolan Kristianstads önskemål om att bygga ett nytt campus på Barbackaområdet i Kristianstad. I april gjordes ett omtag med en bredare lokaliseringsutredning, där Högskolan Kristianstad ställde upp kriterier som ett citycampus ska leva upp till. Både Hässleholms och Kristianstads kommuner har arbetat fram förslag, och på torsdagen var det dags att presentera dem vid högskolestyrelsens sammanträde.

– Lokaliseringsgruppen tagit fram ett mycket bra alternativ, precis norr om stationen. Där blir högskolan en pusselbit i den nya stadsdelen som växer fram med rättscentrum och bostäder längs Vattentornsvägen. Området vid vattentornet, kanalen och Norra kasern kan utvecklas till en härlig parkmiljö och ett fint gångstråk mot centrum, säger kommunalrådet Camilla Palm (M).

Högskolan Kristianstad har utgått från fyra grundkriterier som säger att campusområdet ska vara stadsnära, kommunikationsnära, rekreationsnära och professionsnära. Med specifikationer kring tidsplan och kostnader har en lokaliseringsgrupp med representanter från både kommunen och högskolan arbetat intensivt under våren med att ta fram tänkbara platser för ett nytt högskolebygge.

– Vi har ett starkt förslag som uppfyller kriterierna, men vi har inte heller stängt dörren mot Barbacka. Om det är på Barbackaområdet som högskolan helst vill etablera sig, så öppnar vi för en tomtutredning utifrån justerade kriterier, säger Jimmy Källström, chef för tekniska förvaltningen.

En möjlighet för campus på Barbackaområdet står fortfarande öppen.

De senaste veckorna har det kommit signaler om att företrädare för högskolan håller fast vid tanken på Barbacka och kanske kan tänka sig att flytta i etapper och dela upp campus i två byggnader.

– Utifrån det erbjuder vi oss att utöver huvudförslaget gå vidare med att studera förutsättningarna på badhustomten och Barbackatomten, säger Pierre Månsson.

I tidigare utredning har högskolan velat ha en enda stor byggnad, samtidigt som kommunen inte har varit beredd att släppa ifrån sig barnkulturhuset Barbackas tomt.

– Nu har vi sett att det krävs stora investeringar för att driva barn- och ungdomskulturen vidare på sikt, och frågan är om det är ens är möjligt i de gamla husen. Vi behöver pröva hur vi kan utveckla den verksamheten någon annanstans. Då öppnar sig möjligheten att låta högskolan bygga på tomten, säger Pierre Månsson.

Högskolestyrelsen fick därför två tänkbara lösningar för ett citycampus i Kristianstad att överväga fram tills sitt nästa möte i september.

– Vi upplevde att styrelsen lyssnade med stor uppmärksamhet och att ledamöterna fick intressanta möjligheter att fundera på över sommaren. Kristianstad har ett starkt erbjudande med en bred politisk förankring, säger oppositionsrådet Anders Tell (S).

Kommunalrådet Camilla Palm (M) underströk vid mötet med högskolestyrelsen att Kristianstad har betydligt mer att erbjuda än en stationsnära campusplacering.

– Det pågår många viktiga samarbeten mellan kommunen och högskolan och vi jobbar hårt för att Kristianstad ska vara en bra studentstad. Visst är det viktigt för pendlande studenter med smidiga kommunikationer, men det viktigaste kan inte vara att studenterna snabbast möjligt ska kunna åka här ifrån. I stället vill vi ju att de ska trivas så bra på sin studieort så att de väljer att stanna och bosätta sig i Kristianstad.

Stadens norra delar utvecklas och den trekantiga högskolebyggnaden passar väl in i sammanhanget. Illustration: AFRYs arkitekter: https://www.sandellsandberg.se

Meddela fel på sidan

Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

* Obligatoriskt om du vill få svar

Det du skickar till kommunen blir allmän handling.