Agenda 2030 – din agenda

Uppdaterad:den 22 januari 2020 10:36Arkiverad

Under 2020 kommer Kristianstads kommun att arbeta extra mycket med de 17 globala målen inom Agenda 2030. Målen är ambitiösa men tillsammans kan vi klara det. Visst följer du med på resan?

De 17 globala målen för hållbar utveckling.
De 17 globala målen för hållbar utveckling.

De 17 globala mål som FN har beslutat om ska vara uppfyllda 2030. Syftet med målen är att lyfta upp länder till ett gemensam god levnadsstandard. Det handlar bland annat om att utrota fattigdom och hunger samt skapa förutsättningar för en god hälsa, utbildning och jämställdhet. Alla målen behöver uppfyllas samtidig, och inget mål är viktigare än något annat.

För att klara av detta behövs rent vatten och hållbar energi, klimatförändringarna förhindras, den biologiska mångfalden bevaras och återställas den biologiska och haven och naturen renas från nedskräpning. Vi behöver också minska ojämlikheterna, ha anständiga arbetsvillkor för alla och en hållbar industri. Vi behöver samhällen som är fredliga och inkluderande, och vi behöver ta ansvar för vår konsumtion så att vi inte förbrukar mer än att kommande generationer har samma förutsättningar som vi har idag.

Under 2020 kommer Kristianstad kommun att genomföra en informationskampanj om agenda 2030-målen. Kampanjen är ett samarbete mellan organisationer, offentlig sektor, föreningar, idéburna sektorn, näringslivet och privatpersoner.

Håll utkik och häng med du också!
Ny information kommer med cirka tre veckors mellanrum under hela året 2020. Informationen kommer att visas på här på webbsidan, i kommunens sociala medier och i Kristianstadsbladet.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.