After School startar upp igen

Uppdaterad:den 4 mars 2021 15:46Arkiverad

Det är viktigt att barn och unga har en meningsfull fritid. After School ska inspirera till aktiviteter på fritiden och riktar sig främst till barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden.

Barn i årskurs 3-6 kan delta i kulturaktiviteter på Gamlegårdens bibliotek och på stadsbiblioteket med start 8 mars till och med 3 juni.

After School är en del av kultur- och fritidsförvaltningens projekt Aktivera Mera samt projektet Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad, som drivs av biblioteken i Kristianstad. Under fyra eftermiddagar i veckan erbjuds kulturaktiviteter som bild och form, programmering, bokfika och pyssel. Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, barnen träffas i mindre grupper och After School gör de anpassningar som krävs för trygga aktiviteter. 

- Vi började med After School i mindre skala på Gamlegården i november 2019 och vi ser både behov och intresse av kostnadsfria kulturaktiviteter i barnens närområde. After School bidrar till att fler är med i organiserade aktiviteter på fritiden och gör det enkelt att delta, säger Sarah Granholm, projektledare för Aktivera Mera. 

- Vi vill samtidigt inspirera till olika verksamheters befintliga kulturutbud i Kristianstads kommun och länka ihop After School med vad vi jobbar för på biblioteken, till exempel digitalt lärande och läslust. På så sätt blir biblioteket även en utvecklad mötesplats, säger Mimmi Ly, samordnare Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad

Aktivera Mera ska inspirera till meningsfull fritid och genomföra insatser för en jämlik fritid och ökat deltagande bland underrepresenterade grupper på fritids-, kultur-, idrotts- eller friluftsområdet i främst socioekonomiskt utsatta områden.

After School syftar till att skapa förutsättningar för barn och unga i socioekonomiskt utsatta områden att delta i kulturaktiviteter och bidra till utvecklingen av biblioteket som utvecklad mötesplats. After School ska genom aktivitetstillfällen i barnens närområde inspirera till meningsfull fritid och samtidigt uppmuntra till deltagande i olika verksamheters befintliga kulturutbud i Kristianstads kommun.

Digitalt lärcenter – Digidel Kristianstad är en verksamhet med fokus på digital kompetens, delaktighet och livslångt lärande. Digidel Kristianstad arbetar för att skapa digitala lärmiljöer i syfte att stärka invånarnas digitala kompetens och motverka digitalt utanförskap. Verksamheten drivs som ett pilotprojekt av biblioteken i Kristianstad.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.