Tobak

Om du vill börja sälja tobak ska du anmäla det till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Här får du mer information om anmälan och regler för försäljning av tobak.

Anmäl att du vill börja sälja tobak till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Anmälan ska göras senast när försäljningen startar, använd blanketten "Tobaksförsäljning". 
Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak. Meddela oss även om du slutar att sälja tobak. 

Regler i tobakslagen som du måste följa

I tobakslagen finns regler som du måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt. Skylten bör sitta vid kassan.
  • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller större anslag inne i butiken. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning av tobak. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Förbud mot att sälja lösa cigaretter

I cigarettpaketen måste det finnas minst 20 cigaretter. Du får inte sälja färre antal cigaretter eller lösa cigaretter.  

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer tobak måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i tobakslagen. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja tobak. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen i din butik.

Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du kan använda när du gör ditt eget program. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Nya regler för märkning av tobakspaket

Från och med den 21 maj 2017 måste alla tobaksförpackningar och förpackningar till örtprodukter för rökning ha ny varningsmärkning. De gamla paketen får inte längre säljas till konsumenter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.