Tobak och elektroniska cigaretter

Innan du startar försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare, ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Till anmälan ska enligt lag även ett egenkontrollprogram bifogas.

Tobak och elektroniska cigaretter får inte säljas till någon som är under 18 år
Tobak och elektroniska cigaretter får inte säljas till någon som är under 18 år

Ny lag om tobak och liknande produkter från 1 juli 2019

Den 12 december 2018 beslutade Riksdagen om en ny tobakslag.
Tobakslagen (1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) kommer att upphävas. De ersätts av en ny lag om tobak och liknande produkter, 2017/18:156, som träder i kraft den 1 juli 2019. Den nya lagen innebär att det blir tillståndsplikt för handel med tobak. Detaljhandel och partihandel med tobaksvaror ska få bedrivas endast av den som har tillstånd för sådan handel.

Mer information om vad tillståndsplikt innebär kommer att publiceras inom kort.

Anmäl försäljning till kommunen

Innan du startar försäljning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du anmäla det till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen samt bifoga ett egenkontrollprogram. Med tobak menas till exempel cigaretter, cigariller, cigarrer, rulltobak, piptobak, snus, vattenpipstobak och portionstobak.

Du  kan göra anmälan via vår e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id  eller via blanketten som finns under Relaterad Information.   

Glöm inte att meddela miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om verksamheten upphör eller byter ägare.

Tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter

I tobakslagen och lagen om elektroniska cigaretter finns det regler som du som verksamhetsutövare måste följa för att få sälja tobak. Här är en kort sammanfattning:

Egenkontrollprogram

Du som har ett försäljningsställe som säljer tobak och e-cigaretter måste ha ett egenkontrollprogram. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Egenkontrollprogrammet hjälper dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen. När du anmäler tobaksförsäljning och e-cigaretter ska enligt lag ett egenkontrollprogram bifogas.

Egenkontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för personalen på försäljningsstället och kunna visas för kommunen och polismyndigheten vid tillsyn. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du hittar under Relaterad Information. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet. Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal. 

Åldersgräns

 • Tobaksvaror får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år.
 • Den som säljer tobaksvaror är skyldig att försäkra sig om att köparen fyllt 18 år. Om det finns tveksamhet om köparens ålder ska legitimation begäras.
 • Du får inte sälja tobaksvaror till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under18 år.
 • Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt, till exempel vid kassan.

Marknadsföring och reklam

Marknadsföring av tobaksvaror får inte vara påträngande, uppsökande eller uppmana till bruk. Marknadsföring av tobaksvaror i form av reklamskyltar med mera är förbjudet på butikens utsida och i skyltfönster. Du får inte heller göra reklam för tobak genom att ge rabatt på tobak, gåvor, gratisprover eller dela ut reklammaterial.

Endast måttfulla kommersiella meddelanden inne på försäljningsställen för tobaksvaror är tillåtna om de inte är påträngande, uppsökande eller uppmanar till bruk av tobak. Det är tillåtet med en återhållen exponering av varumärken som gör det möjligt för kunden att skilja mellan olika varumärken, liksom varu- och prislistor.

Märkning av tobak och e-cigaretter

Samtliga förpackningar av tobaksvaror ska ha hälsovarningar kombinerat med varningstexter. Det är förenat med straffansvar att sälja oriktigt märkta tobaksvaror, till exempel cigarettpaket med utländska varningstexter. I Sverige finns ett förbud mot att sälja cigaretter styckvis eller i förpackningar som innehåller färre än 20 cigaretter.

Det är du som säljare som är ansvarig för att varorna är korrekt märkta när de säljs till konsumenten, inte din grossist. Mer information gällande märkning av tobak och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare finns på Folkhälsomyndighetens hemsida. Länkar finns under Relaterad Information.

Kontrollköp

Kontrollköp från kommunen kan förekomma. Ett kontrollköp innebär att en person över 18 år som ser ung ut testar om det går att handla tobaksprodukter och e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare utan legitimation. Kommunen får genomföra kontrollköp utan att näringsidkaren underrättas i förväg. Kommunen ska snarast efter genomfört kontrollköp underrätta försäljningsstället om att ett kontrollköp genomförts.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.