Till startsidan

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Neither the City of Kristianstad nor any entity within the city´s administration can be held liable for the correctness of the translation.

Skyltning

Du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på byggnaden. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du bara ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Bygglov för skyltar

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Inom centrala Kristianstad kan möjlighet till skyltning, liksom skyltens utformning, också regleras av Stadsmiljöprogrammet.

Om du förvaltar ett affärshus eller annan fastighet med flera verksamheter, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. Om bygglov beviljas kan du byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Skyltar som du inte behöver bygglov för

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagens bemärkelse. Detsamma gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men under vissa omständigheter krävs då istället tillstånd från Länsstyrelsen. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.