Skyltning och affischering

Du behöver bygglov för skylt när du sätter upp, flyttar eller ändrar på skyltar, ljusanordningar och större budskap på en byggnad. För affischering finns särskilda platser där du behöver polistillstånd.

Bygglov för skyltar

Inom område med detaljplan krävs bygglov för skyltar. Inom centrala Kristianstad kan möjlighet till skyltning, liksom skyltens utformning, också regleras av Stadsmiljöprogrammet. Bygglovet gäller skyltanordningen, inte budskapet som sådant. Om du bara ändrar texten på en skylt som tidigare har bygglov, behöver du inte ansöka om ett nytt lov.

Om du förvaltar ett affärshus eller annan fastighet med flera verksamheter, kan du söka bygglov för en skyltställning, ljuslåda eller skyltmatris. Om bygglov beviljas kan du byta själva skyltarna i ställningen/matrisen, allt eftersom hyresgästerna eller skyltbehovet förändras.

Skyltar som du inte behöver bygglov för

Dekaler eller annan grafik i skyltfönster eller på markiser räknas inte som skyltar i plan- och bygglagens bemärkelse. Detsamma gäller aviseringsskyltar i vindfång eller nischer vid entréer.

Utanför detaljplanerat område krävs inte bygglov för skyltar, men under vissa omständigheter krävs då istället tillstånd från Länsstyrelsen.

Affischering

I kommunen finns åtta platser för tillfällig affischering. Vid dessa platser finns det möjlighet att annonsera för kommande evenemang i kommunen. För att upprätthålla ordningen på platsen finns det ett antal punkter som arrangören måste förhålla sig till:

 • Giltigt polistillstånd för användande av offentlig plats krävs (se länk under relaterad information).
 • Egna affischställ ska användas
 • Skylten får inte skymma eventuella andra skyltar på platsen
 • Annonsören ansvarar för uppsättning, nedtagning och att det är god ordning på platsen.
 • Affischen får sättas upp tidigast tre veckor före arrangemanget och ska plockas ned dagen efter arrangemangets slut.
  Om inte arrangören tar ned affischen vid evenemangets slut  gör kommunen det och arrangören debiteras enligt antagen taxa. Vid större internationella och nationella arrangemang får annonsering ske upp till sex veckor före arrangemanget.
 • Måttet på affischen får max vara 250 x 120 cm.
 • Skyltplatserna får enbart användas för information och marknadsföring till evenemang - inte som löpande reklamplats till enskilda företag.

Exempel

Affischering godkänns för: öppet hus, teaterföreställning, konserter, marknad/loppmarknad, idrottsarrangemang, cirkus etc.

Affischering godkänns inte för: ren företagsreklam, julbord, räkfrossa, ålagille, återkommande pubkvällar etc.

Affischeringsplatser

Affischeringsplatserna återfinns på kartan längre ned på sidan. Placering får ske innanför de gula skyltarna på platserna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.