Receptfria läkemedel

Här finns information för dig som säljer receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel. Om du vill sälja receptfria läkemedel i din affär måste du anmäla detta till Läkemedelsverket. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen har sedan tillsyn över försäljningen.

Att läkemedel är receptfria betyder inte att de är helt ofarliga och fria från biverkningar. Om läkemedel används eller hanteras på fel sätt finns det en risk för att det kan leda till skada. Därför finns det regler om försäljning av receptfria läkemedel.

Syftet med reglerna är att du ska erbjuda en god kvalitet och säkerhet för kunden. Det är till exempel viktigt att alla återförsäljare kan nås om felaktiga läkemedel måste dras tillbaka. Därför måste du som vill sälja receptfria läkemedel göra en anmälan till Läkemedelsverket.

Anmälan

Du anmäler försäljning av receptfria läkemedel på Läkemedelsverkets hemsida. Du måste också anmäla alla större förändringar i din verksamhet. Det kan till exempel vara ändrade kontaktuppgifter eller om du vill sluta med försäljningen av receptfria läkemedel. Du kan läsa mer om regler och ladda ner blanketter på Läkemedelsverkets hemsida.

Tillsyn och kontroll

Läkemedelsverket som har det övergripande ansvaret för tillsyn och sanktioner av receptfri handel. Kommunerna i landet har fått ansvar för den lokala kontrollen av att regelverket följs. I Kristianstads kommun är det miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen som sköter tillsynen av dem som säljer receptfria läkemedel.

Avgifter

Läkemedelsverket tar ut en årlig tillsynsavgift per försäljningsställe. Avgiften är lika stor oavsett om man väljer att sälja ett litet eller stort sortiment. Även kommunen tar ut en tillsynsavgift baserad på gällande timtaxa.

18-årsgräns

Som säljare måste du kontrollera att kunden är 18 år vid all försäljning av receptfria läkemedel. Din butik måste därför ha:

 • rutiner för ålderskontroll och
 • en väl synlig skylt om 18-årsgränsen. 

Även vid distanshandel krävs en kontroll av legitimation. Det räcker inte med att kunden själv intygar sin ålder. Du får inte sälja nikotinläkemedel om du misstänker langning. Det vill säga att du tror att det kommer att överlämnas till någon som är under 18 år gammal.

Egenkontroll

Innan du kan påbörja försäljningen måste du ta fram ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet ska bestå av skriftliga instruktioner. Det ska på ett tydligt sätt beskriva hur läkemedel ska hanteras och säljas i din butik. Det ska fungera som ett stöd för din personal och leda till en säker hantering.

Följande regler ska du känna till:

 • Vid inköp måste du själv kontrollera att leverantören har ett giltigt partihandelstillstånd för läkemedel. Samt att leveranserna sker på ett säkert sätt. Du ska också dokumentera alla inköp för spårbarhet. 
 • Du är skyldig att ta emot reklamationer av läkemedel som finns i ditt sortiment. Det gäller även om du inte har sålt den aktuella förpackningen. 
 • Du får inte sälja förpackningar med kort bäst-före-datum utan måste returnera dessa till leverantören. Läkemedelsverket rekommenderar att en minsta förbrukningstid på 3 månader, men gärna 6 månader, för att garantera säkerhet och kvalitet. 
 • Du får inte ge råd eller rekommendationer om receptfria läkemedel. Du bör i så fall hänvisa till farmaceutisk rådgivning, till exempel ett apotek. 
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.