Vindkraft

I Kristianstads kommun finns mer än 40 vindkraftverk etablerade. Dessa verk producerar årligen ca 130 miljoner kWh till det lokala elnätet. Det är tillräckligt för att förse 22 000 bostäder med hushållsel.

I Kristianstads kommun finns mer än 40 vindkraftverk etablerade.
I Kristianstads kommun finns mer än 40 vindkraftverk etablerade.

I Kristianstads kommun finns det goda förutsättningar för vindkraft. Samtidigt är det viktigt att hitta bra platser för vindkraftsanläggningar. Vindkraftverk ska inte påverka boende, natur och landskapsvyer för mycket. Kristianstads kommun har tagit fram en vindbruksplan. Som kommun önskar vi att exploatörer ska utgå från de riktlinjer som finns i vindbruksplanen när de planerar projekt. Vindbruksplanen för Kristianstads kommun redovisar områden med olika möjlighet att inrymma vindkraftverk med hänsyn till bland annat vindförutsättningar och landskapsbild. Plan- och bygglovsavdelningen kan svara på planeras att bygga vindkraft i ditt område. Kontakta medborgarcenter så hjälper de dig vidare.

Informationsblad

Vi har tagit fram ett informationsblad där du kan läsa om vilka regler som gäller vid ansökan om att bygga vindkraftverk. Informationen vänder sig både till den som vill bygga vindkraftverk och till närboende som kan bli berörda av planerade vindkraftverk.

Här under kan du ladda ner informationsbladet om Vindkraftverk.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.