Biltvättar

Kommunen har antagit en policy för fordonstvättar. Policyn vänder sig till verksamheter som tvättar mer än 1 lastbil eller mer än 5 personbilar per dag. Policyn togs fram för att förbättra kvaliteten på det avloppsvatten som kommer in till reningsverket.

Syftet med policyn är också att minska föroreningar i avloppsslammet. Du kan ladda ner policyn längre ner på sidan under dokument.

Biltvätt och bilvårdsprodukter

Biltvättmedel kan innehålla ämnen som skadar både människor och miljö. Vid biltvätten följer dessutom olja och tungmetaller med ut med tvättvattnet. Men det finns produkter som är mindre skadliga för miljön. Tänk på att inte använda starkare produkter än vad som är nödvändigt!

I bilschampon och avfettningsmedel finns kemikalier som kan skada miljö och vattenlevande djur. Även milda tvåltvättmedel och såpa innehåller sådana ämnen.

Avfettningsmedel innehåller ofta lösningsmedel. Lösningsmedlen ska bland annat lösa asfaltsfläckar och annan svårborttagen smuts som fläckvis täcker bilen under vinterhalvåret. Kallavfettningsmedel är baserade på nafta. Nafta är en petroleumprodukt som är särskilt skadligt för oss människor och för livet i våra vattendrag. Nafta är cancerframkallande och kan vid yrkesmässigt bruk orsaka kroniska skador på nervsystemet. Nu finns miljöanpassade avfettningsmedel utan nafta som fungerar likvärdigt med eller effektivare än petroleumbaserade avfettningsmedel.

De flesta avfettningsmedel och alla bilschampon innehåller dessutom andra ämnen som påverkar miljön.  

Att välja bilvårdsprodukter som är ett bra miljöalternativ!

Göteborgs stad drev tidigare projektet Kemikaliesvepet där de gjorde listor över fordonstvättmedel som uppfyller bestämda miljökriterier. Några av kriterierna handlar om att tvättmedlen inte ska vara giftiga för vattenlevande organismer och de ska lätt brytas ned, det vill säga övergå till ofarliga ämnen. Detta har lett till att det finns en rad miljöanpassade produkter på marknaden. Naturskyddsföreningen har tagit över ansvaret för att uppdatera listan med nya produkter. 

Ett annat alternativ är att bara köpa in produkter som är miljömärkta med Svanen eller Bra Miljöval.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.