Anmäl miljöfarlig verksamhet

Din verksamhet kan vara anmälningspliktig enligt miljöbalken. Detta gäller till exempel om du hanterar stora mängder farliga kemikalier. Det kan också vara om du har en produktion som ger upphov till att farliga ämnen släpps ut till luften eller till vatten.

Vad gäller för ditt företag?

Miljöfarliga verksamheter delas enligt miljöbalken in i fyra grupper:

 • tillståndspliktiga (A- och B-anläggningar)
 • anmälningspliktiga (C-anläggningar)
 • verksamheter som varken är tillstånds- eller anmälningspliktiga

I Miljöprövningsförordningen beskrivs olika verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga.

Exempel på miljöfarlig verksamhet som kan vara anmälningspliktig är:

 • mekanisk verkstad
 • grafisk industri
 • verkstad för lackering och annan ytbehandling
 • bensinstation
 • fordonstvätt
 • kemtvätt
 • anläggning för motorsport
 • skjutbana
 • med flera
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.