Starta en livsmedelsverksamhet

Har du planer på att starta ett kafé eller en restaurang? Eller någon annan verksamhet där livsmedel hanteras? Här får du vägledning och råd om vad du behöver göra för att komma igång.

Innan du får börja din verksamhet ska din restaurang eller anläggning vara registrerad eller godkänd. För de allra flesta verksamheter räcker det med registrering. Tänk på att all slags försäljning av mat räknas som livsmedelsverksamhet. Det kan vara allt från en kiosk med godis till en stor livsmedelsbutik, eller en liten foodtruck till en större livsmedelsindustri.

Registreringen ska göras senast två veckor, innan verksamheten startar. Det gäller även dig som tar över en redan registrerad verksamhet.

Så här går det till:

 • Registrera din verksamhet hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Du kan anmäla via e-tjänst som du loggar in i med ditt Bank-Id. E-tjänst eller blankett finns under Relaterad Information på sidan.
 • Du får ett beslut om registrering.
 • Efter registrering kommer en livsmedelsinspektör att boka in ett besök hos dig. Under besöket inspekteras lokaler, varuflöde och dina rutiner för säker hantering av livsmedel. Livsmedelsinspektören kontrollerar att din verksamhet följer de lagar  och regler som gäller för hantering av livsmedel.
 • Du får ett beslut om riskklassning och årlig avgift.

Tänk på att din verksamhet ska ha passande lokaler, utrustning och ett system för egenkontroll. Detta ska vara klart innan du får starta din verksamhet! 

Egenkontroll för säker mat

Du ska ha ett system för egenkontroll. Det betyder löpande rutiner för att kontrollera att dina livsmedel är säkra, rätt märkta och uppfyller alla regler. Du ska också känna till de risker som finns i din verksamhet, och de regler som gäller. Några saker som bör ingå i egenkontrollen är att du kontrollerar:

 • Personlig utbildning
 • Personlig hygien
 • Anläggningens lokaler,utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Information: märkning, redlighet
 • Spårbarhet
 • Mikrobiologiska och kemiska kriterier
 • Faroanalys

Branschens riktlinjer

Nationella branschriktlinjer är branschens egna beskrivningar av hur företag kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav. Branschriktlinjer är frivilliga att följa, men ger bra vägledning. Du hittar mer information om branschriktlinjer i länkarna.

Bygglov

Tänk på att du kan behöva ansöka om bygglov för att ändra användningen av en lokal. Ombyggnad eller ändring som påverkar brandskydd, bärande konstruktion eller installationer av till exempel fettavskiljare kräver en anmälan till byggnadsnämnden. Nybyggnad, tillbyggnad och inrättande av nya lokaler för handel eller industriverksamhet kräver bygglov. Det behövs också bygglov för att få sätta upp skyltar in områden med detaljplan. Kontakta alltid bygglovsavdelningen om du är osäker på vad som gäller. 

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.