Livsmedelskontroll

Som konsumenter ska vi kunna lita på att vi inte blir sjuka av maten i affären, på restaurangen, äldreboendet eller skolan. Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen kontrollerar att livsmedelsföretagare i kommunen följer lagens regler och levererar säker mat till konsumenterna.

Granskning av rutiner för egenkontroll  under ett  kontrollbesök.
Granskning av rutiner för egenkontroll  under ett  kontrollbesök.

Kontroll

I vår kommun finns cirka 750 livsmedelsverksamheter. Kommunens livsmedelsinspektörer kontrollerar regelbundet alla verksamheterna. Det handlar om allt från gatukök, restauranger och butiker till skolkök och livsmedelsindustrier. Hur ofta inspektörerna kontrollerar varje livsmedelsverksamhet beror på hur stor den är och vilka risker som finns i verksamheten.

I kontrollen ingår att:

 • Göra kontrollbesök på befintliga livsmedelsverksamheter. Besöken görs antingen som oanmälda eller förbokade kontroller.
 • Kontrollera nyregistrerade livsmedelsverksamheter.
 • Följa upp klagomål, till exempel misstänkta matförgiftningar kopplade till en livsmedelsverksamhet.
 • Göra extra kontroller på verksamheter där det finns större brister.

Vid besöken kontrollerar inspektören att verksamheten fungerar på ett bra sätt. Det handlar till exempel om att maten förvaras vid rätt temperatur och att det är rent i lokalerna. Inspektören kontrollerar också att de livsmedel som säljs är säkra att konsumera. Det är alltid verksamhetens ansvar att ha rutiner som garanterar att livsmedlen är säkra och att lagstiftningen följs. 

Du kan fråga inspektörerna

Våra inspektörer kan hjälpa dig  genom att informera om till exempel bestämmelser i lagstiftningen, bolla idéer och svara på frågor.

Vi får däremot inte agera som konsult åt din verksamhet. Du kan inte heller få vår hjälp att ta fram ett system för din egenkontroll. Kontakta i stället branschorganisationer eller konsultföretag för att få sådan hjälp.

Avgifter för kontroll

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för kommunens livsmedelskontroller. Avgiften motsvarar ett visst antal timmar. Tiden ska räcka för att förbereda besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket.

Om vi behöver lägga mer tid på grund av brister i din verksamhet, får du betala en extra avgift. Dessutom får du betala kostnaden för provtagning och analys av proverna.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.