Livsmedelshygien

Alla som arbetar med livsmedel ska ha kunskap om livsmedelshygien. Hygienreglerna gäller för alla steg i hanteringen, från det att livsmedlet produceras tills att det når slutkonsumenten.

Om du handskas med livsmedel är du skyldig att känna till risker med din livsmedelshantering. Du ska använda arbetsmetoder som förhindrar att hantering av livsmedel blir hälsofarlig. Den som arbetar med livsmedel behöver bland annat kunskap om livsmedelshygien. Det är du som arbetsgivare som har ansvar för att personalen får den utbildning och handledning som behövs. 

Nöjda kunder kommer tillbaka! Kundens intryck av din verksamhet och personal är viktigt, myndigheterna ställer krav, men dina kunder kan ha ännu högre krav. Det är bra att fundera över dina rutiner kring din verksamhet och kvaliteten på maten du serverar. Du har ett ansvar inför kunden genom produktansvarslagen. Det betyder att en kund kan kräva ersättning om hen blir sjuk av maten hen ätit hos dig. Med goda rutiner och egenkontroll minskar du risken att sådant händer.

Viktigt att tänka på när du hanterar livsmedel

 • Använd skyddskläder och hårskydd vid arbete med oförpackade livsmedel. Arbetskläder ska vara separerade från dina privata.
 • Personalens toalett ska hållas ren, den bör inte lånas ut till främmande personer.
 • Tobaksrökning är förbjuden vid mathantering, snusning är olämpligt.
 • Husdjur och andra djur får inte vara i lokaler där livsmedel hanteras.

Händer och handtvätt

 • En av de viktigaste hygienreglerna är att tvätta händerna noga. Använd flytande tvål och pappershanddukar.
 • Engångshandskar kan bli en falsk trygghet. Byt handskarna ofta, minst var 20:e minut eller      mellan olika arbetsmoment. Tvätta händerna mellan bytena. Handskar ersätter inte handtvätt och god handhygien.
 • Rör vid livsmedel så lite som möjligt med händerna. Använd lämpliga redskap.
 • Använd inte smycken och klocka om de kan komma i kontakt med oförpackade livsmedel eller utgöra en hygienisk risk. Tänk på att inte heller använda lösnaglar eller nagellack.
 • Rör inte mun, öron, hår, näsa och andra delar av kroppen för att sedan ta i oförpackade livsmedel utan handtvätt.
 • De flesta kunderna reagerar negativt om livsmedel och pengar hanteras utan att personalen tvättar händerna emellan.

Smittskydd vid sjukdom

 • Om du är sjuk eller har någon annan infektion som kan föras över till ett livsmedel. Får du inte arbeta med livsmedel eller vistas där livsmedel hanteras.
 • Den anställde ska informera arbetsgivaren vid sjukdom, särskilt vid magproblem eller infekterade sår på händerna.
 • Tänk på att samma bakterier som ger luftvägsinfektioner också kan ge matförgiftning. Man kan bära på och sprida smitta utan att själv vara sjuk.

Temperatur

 • Tänk på att olika varor har olika temperaturkrav. Läs alltid på förpackningen vilken temperatur livsmedlet ska förvaras vid. Det är riskfyllt att förvara livsmedel i fel temperatur. Exempel på känsliga varor är köttfärs, musslor och räkor.
 • Varorna i kylskåpet ska hålla +8 grader eller kallare. Rå köttfärs och ej tillagade hamburgare ska förvaras i + 4 grader eller kallare. Räkor håller längre om de förvaras + 2 grader eller lägre.
 • I frysen ska du ha -18 grader eller kallare för att inte försämra kvaliteten på maten. Frysta varor tinas i kylskåp - aldrig i rumstemperatur!
 • För att vara säker på att livsmedel förvaras vid rätt temperatur, ha för vana att kontrollera temperaturen ofta.
 • På konserver ska finnas anvisningar om hur de ska förvaras och vad som är "bäst före datum". En öppnad konserv blir en kylvara. Om du använder kylränna är det ett bra tips att kyla konserven innan ingrediensen hamnar i kylrännan.

Tillagning, varmhållning och nedkylning

 • För att du ska vara säker på att maten blivit ordentligt tillagad ska kärntemperaturen upp till minst +70 grader. Maten ska inte varmhållas mer än 2 timmar och vid minst +60 grader.
 • Varm mat som inte ska serveras direkt ska kylas ner snabbt. En rekommendation är att maten ska kylas ner till + 8 grader, inom 4 timmar. Ju fortare du kyler ner desto bättre.
 • Vid återuppvärmning av mat måste temperaturen upp i minst +70 grader igen. Tänk på att olika mikrovågsugnar kan värma upp ojämnt. 
 • Även här behöver du kontrollera temperaturer.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.