Spårbarhet

Spårbarhet handlar om att följa varje livsmedel genom alla stadier av produktion, bearbetning och distribution i livsmedelskedjan. Både ett steg bakåt och ett steg framåt.

Livsmedelslagen ställer krav spårbarhet

Kraven om spårbarhet är till för att kunna spåra hur livsmedel har rört sig på marknaden. Ibland visar det sig att ett livsmedel innehåller skadliga ämnen eller hälsofarliga bakterier. Då är det viktigt att kunna spåra var företagets varor kommer ifrån och vart det har levererats vidare. Det är en förutsättning för att kunna dra tillbaka livsmedlet från marknaden. Ett bra system för spårbarhet gör det enklare för dig att få fram information både till konsumenter och kontrollmyndigheter.

System för spårbarhet

För att hålla kvar eller återkalla livsmedel måste du kunna ta fram information om dina leveranser, leverantörer och mottagare. I ett sådant system ska du kunna redovisa följande uppgifter:

Spårbarhet
FramåtBakåt

Vem levererade till mig?
Namn på din leverantör
Adressen till din leverantörs anläggning

Vad ingick i leveransen?
Typ av produkt

När fick du leveransen?
Datum för leveransen

Hur mycket?
Den mängd av varan som du fick i leveransen

Vem levererade jag till?
Namn på din mottagare
Adressen till din mottagares anläggning

Vad ingick i leveransen?
Typ av produkt

När lämnade du varan?
Datum för leveransen

Hur mycket?
Den mängd av varan som du levererade

Du kan också använda batchnummer för att identifiera leveransen. När du levererat livsmedel till samma mottagare vid flera tillfällen ska du spara uppgifter om leveransdatum och mängd.

Det är bra att spara följesedlar och leveranssedlar för att dokumentera spårbarheten. Ett alternativ är också att spara kopior av kvitton eller fakturor. Om det saknas viktig information på kvittona eller fakturorna kan du lägga till dem genom att anteckna på kopian. 

Lagar och regler

Regler om spårbarhet finns i artikel 18 i förordning (EG) 178/2002.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.