Egenkontroll

Du som har en livsmedelsverksamhet ska arbeta med egenkontroll. Genom att själv kontrollera din verksamhet kan du få säkrare livsmedel, minska svinnet, få bättre ekonomi och nöjdare kunder. Både du och kunden kan vara säkra på att du gjort allt du kan för att erbjuda bra livsmedel.

Att mäta temperaturen är en del av egenkontrollen.
Att mäta temperaturen är en del av egenkontrollen.

Du som livsmedelsföretagare ska veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen uppfylls. Därför måste du kontrollera din egen verksamhet. Du ansvarar också för att all personal: 

  • känner till era rutiner för egenkontroll
  • förstår varför rutiner och kontroller genomförs
  • följer rutinerna.

Hur omfattande egenkontrollen ska vara beror på vilka risker som finns i din verksamhet. Du kan ta stöd av de nationella branschriktlinjerna när du ska ta fram ett egenkontrollprogram. De ger vägledning inom flera olika branscher. Du hittar branschriktlinjerna på Livsmedelsverkets webbplats. Där hittar du också mer information om vilka regler som gäller för egenkontroll.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.