Avgifter och riskklassning

Som livsmedelsföretagare kan du beröras av tre typer av avgifter som ska betalas till miljö- och hälsoskyddsnämnden. Dessa är en avgift för registrering vid starten, en årlig kontrollavgift samt eventuellt en avgift för extra offentlig kontroll.

Registreringsavgift

Nästan alla livsmedelsverksamheter behöver registreras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Att registrera en ny verksamhet kostar 1040 kr oavsett hur stor verksamheten är.  Ett fåtal verksamheter (animalieanläggningar) måste godkännas och för den prövningen tas en särskild avgift ut. 

Riskklassningen styr den årliga avgiften

När verksamheten blivit registrerad klassas den in i en riskklass. Denna beror på vad du ska göra i din verksamhet och vilka risker det kan innebära. När vi riskklassar din verksamhet tittar vi på följande delar:

 • Vilken typ av livsmedelshantering som du har
 • Produktionens storlek
 • Om du gör mat till känsliga grupper, till exempel till allergiker, förskolebarn, sjuka eller gamla
 • Om du märker och förpackar dina produkter eller om du har en meny över vad du serverar.

Riskklassningen utgör grunden för din kontrolltid. I kontrolltiden ingår inspektioner på plats i din verksamhet, tid för planering av inspektionen, skriva rapporter och annat administrativt arbete. Fakturan för den årliga avgiften skickas ut i början av varje år. 

Du kan påverka din årliga avgift

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens erfarenhet av din verksamhet påverkar din avgift. En livsmedelsverksamhet kan hamna i klasserna A, B och C. Alla nya företag placeras först i erfarenhetsklass B.

Beroende på hur du sköter din verksamhet kan du bli placerad i en annan klass. För att bli placerad i klass A till följande år gäller att det endast är ett fåtal enkla brister vid kontrollen. I övrigt ska du ha ett väl fungerande system för säker livsmedelshantering. Detta innebär att både kontrolltid och avgift minskar.

Sköts verksamheten på ett dåligt sätt kan mer ordinarie kontrolltid behövas. Då kan man bli placerad i klass C, vilket innebär att kontrolltid och avgift ökar. 

Extra offentlig kontroll

Om vi hittar brister vid vårt ordinarie kontrollbesök kan vi behöva följa upp med fler inspektioner eller ett föreläggande. Den extra kontrollen ingår inte i den årliga avgiften. Du får då betala 890 kr/timme för de extra timmar som vi lägger ner.

Om vi får in klagomål på din verksamhet gör vi också extra kontroller. Om klagomålet är befogat får du betala för de nedlagda timmarna. 

De avgifter som tas ut för kommunens livsmedelskontroll regleras i kommunens taxa.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.