Avfall

Alla som driver en verksamhet ska hushålla med råvaror och energi. Det innebär att du ska se över alla möjligheter till återanvändning och återvinning. Ett sätt att underlätta återvinning är att sortera i olika grupper, efter material eller farlighet.

Du som har en verksamhet ska se till att avfall

 • lagras på ett godkänt sätt och
 • att det lämnas till rätt mottagare.

Du måste också kunna visa oss att avfallet har lämnats till en mottagare som får ta emot det. Detta gör du genom att spara de kvitton du får av den du lämnar avfallet till. I lagstiftningen miljöbalken finns det krav på att avfall ska hanteras så att varken miljön eller människors hälsa skadas. 

Här får du information om hur olika sorters avfall ska hanteras.

Hushållsavfall

Hushållsavfall uppstår också i verksamheter. Exempel på sådant avfall är:

 • Avfall från kök och matsal
 • Avfall från personalrum
 • Avfall från papperskorgar i toaletter

Det är bara Renhållningen Kristianstad som får hämta hushållsavfall från din verksamhet. Teckna abonnemang för hämtning av hushållsavfall om du inte redan har abonnemang. 

Förpackningar

Förpackningar som kartonger, konservburkar, glas- och plastförpackningar ska sorteras ut från annat avfall. Det gäller även plastpåsar och andra mjuka plastförpackningar. Du får inte lämna förpackningar från verksamheten på återvinningsstationer. Återvinningsstationer får bara användas av privata hushåll. Du som har en verksamhet blir av med dina förpackningar genom något av följande alternativ:

 • Anlita en entreprenör som hämtar dina förpackningar 
 • Lämna dem i fastighetsägarens soprum om ägaren ger tillåtelse
 • Lämna dem gratis på en bemannad återvinningscentral. Återvinningscentraler finns på följande orter:

     - Snårarp, Annedalsvägen 20

     - Åhus, Stuvaregatan 3

     - Tollarp, Lastbilsvägen 1

     - Degeberga, Torskullevägen

     - Arkelstorp, Spängervägen 

Frityrolja

Använd frityrolja får inte hällas ut i avloppet. Du kan lämna frityrolja på någon av följande bemannade återvinningscentraler; Snårarp, Åhus eller Tollarp. Du kan också be Renhållningen Kristianstad att hämta frityroljan. 

Fettavskiljare

Det ska finnas en fettavskiljare ansluten till ditt avlopp. För att avskiljaren ska fungerar ska den tömmas 4 gånger per år. Tömningen ska göras av Renhållningen Kristianstad. Kontakta Renhållningen Kristianstad för att teckna abonnemang för tömning. 

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel lysrör, lågenergilampor, småbatterier, elavfall, rester av rengöringsmedel och andra kemikalier. Farligt avfall får inte blandas med annat avfall eller spolas ner i avloppet. För att själv få transportera farligt avfall från din verksamhet måste du göra en ansökan hos Länsstyrelsen. Farligt avfall kan då lämnas på återvinningscentralen i Snårarp. Ett annat alternativ är att anlita en transportör som har tillstånd för att transportera farligt avfall.  

Olaglig hantering av avfall

Du som har ett avfall måste se till att det hanteras på ett säkert sätt. Varken miljön eller människors hälsa ska skadas. Om avfall kastas i naturen eller vid återvinningsstationerna räknas det som nedskräpning. Nedskräpning är olagligt och straffbart. Nedskräpning anmäls till polis för vidare utredning. 

Tillsyn på avfallshantering

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen är tillsynsmyndighet för avfallshantering. Det innebär att vi kontrollerar att du hanterar ditt avfall på rätt sätt. Vi tar ut en avgift för denna tillsyn.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.