Ändringar i verksamheten

Ska du sälja eller köpa en restaurang, bygga om, byta lokal eller sluta med verksamheten? Hör av dig till oss på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen om något ändras i din verksamhet.

Sälja eller köpa

Tar du över en verksamhet? Ombildar du ditt bolag? Då ska du anmäla verksamheten till oss innan du startar. När ett nytt företag tar över en restaurang eller annan livsmedelslokal, räknar vi det som en ny livsmedelsverksamhet.

När ansvaret går över till ett nytt organisationsnummer räknas det som ägarbyte. Detta gäller även om det är ett bolag som bara ombildas, och även om samma personer fortsätter att driva verksamheten. Då ska en ny anmälan göras.

Flytta eller byta lokal

Om du flyttar din verksamhet till en ny lokal räknas detta som en ny livsmedelsanläggning. Då måste du göra en ny ansökan eller anmälan.

Ändra lokalen eller bygga om

Om du gör stora ändringar i lokalens utformning ska du informera oss om detta. Din livsmedelsinspektör kan vilja komma och göra en inspektion på plats. Det är för att kontrollera att lokalen fortfarande uppfyller kraven i lagstiftningen.

Ändra verksamheten

Kontakta oss om du ska göra stora, väsentliga ändringar i hanteringen av livsmedel. Det kan till exempel vara om du tidigare har haft ett mottagningskök, men ska börja laga maten på plats.

Din livsmedelsinspektör bedömer om ändringen gör att vi behöver kontrollera mer eller mindre hos dig. Det kan också innebära att du får en ändrad årlig tillsynsavgift.

Om du ändrar inriktning eller sortiment ska du också anpassa lokalen och utrustningen om det behövs. Du kan också behöva ändra rutinerna och egenkontrollprogrammet.

Sälja, stänga eller sluta

Om du ska sälja, stänga eller på annat sätt sluta driva livsmedelsverksamhet ska du meddela oss. Meddela oss senast i december om du inte längre driver verksamheten. Det är den som står som ansvarig för verksamheten i januari, som får fakturan för hela årsavgiften. Om du meddelar oss före årsskiftet slipper du få fakturan.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.