Miljörapport

Du som har en tillståndspliktig verksamhet med 200 eller fler djurenheter ska lämna in en årlig miljörapport. Det gäller även jordbruk med färre djurenheter, om det finns ett äldre tillstånd med krav på årlig miljörapport.

Miljörapporten ska bestå av:

  • en grunddel
  • en textdel och 
  • en emissionsdeklaration.

Miljörapporten ska lämnas in senast 31 mars. Om rapporten inte kommer in i tid riskerar du att få betala en miljösanktionsavgift.

För att underlätta ditt arbete har länsstyrelsen tagit fram en blankett att användas för att rapportera verksamheten. Miljörapporten ska fyllas i och skickas in via SMP - svenska miljörapporteringsportalen senast den 31 mars. Naturvårdsverket har infört ett system med inrapportering av miljörapporter via webben. Miljörapporten lämnas in via webbportalen SMP. 

De föreskrifter som gäller miljörapportering finns i Naturvårdsverkets författningssamling (NFS) 2000:13 Föreskrifter om miljörapport för tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.