Strukturkalkning

Genom att strukturkalka lerjordar lakas betydligt mindre fosfor ur marken. Det ger stor ekonomisk nytta på gården och är positivt ur miljösynpunkt.

Fördelar med strukturkalkning

Strukturkalkning gör att din jord:

 • torkar upp snabbare
 • blir jämnare
 • ger högre skörd
 • fångar upp fosfor
 • ger mindre dragmotstånd
 • ger möjlighet till andra grödval

Strukturkalkning ger positiva effekter både på miljön och för odlingen. Lerjordar svarar mycket bra på strukturkalkning, ju högre lerhalt – desto bättre effekt. En lerjord i god struktur kännetecknas av att den är grynig i både vått och torrt tillstånd. Jordar med dålig struktur blir hårda när de torkar. Vid överskott på fuktighet blir de smetiga och sega, vilket gör att de blir känsliga för jordpackning. 

Efter spridning är det viktigt att kalken bearbetas in väl i jorden, lämpligen med kultivator och harv. En god struktur och väl inarbetad strukturkalk ger en struktureffekt som håller i flera decennier.

När strukturen är fastlagd får man ett stort filter i den kalkade jorden. Detta samt att fosfor binds till kalken gör att växterna har ett större upptag och tillgänglighet av växtnäringen. Den goda strukturen gör också att jorden släpper igenom syre och vatten mycket bättre.

Stödmöjlighet

Hushållningssällskapet i Skåne har en bidragspott där lantbrukare som vill prova strukturkalkning har fått 50 % av kostnaden i bidrag. Bidraget finansieras via de nationella pengarna för lokala vattenvårdsåtgärder. Kolla med Hushållningssällskapet eller din kommun om det finns möjligheter att söka bidrag för kommande år.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.