Reglerbar dränering

Reglerbar dränering är en teknik för att minska utflödet av vatten och av växtnäring. Tekniken minskar läckaget av växtnäring samtidigt som skördarna normalt ökar.

Fördelar med reglerbar dränering:

 • Minskat bevattningsbehov
 • Minskat fosfor och kväveläckage
 • Minskat behov av gödning
 • Ger större skördar

En väldränerad åkermark är grundläggande för optimal produktion. Med traditionella dräneringssystem kan du inte kontrollera den vattenmängd som dräneras bort. Vid torrperioder kan detta leda till att grödorna inte har tillräckligt med vatten och under blötperioder rinner näringsrikt vatten okontrollerat ur systemet. Genom att installera reglerbrunnar, där vattennivån kan höjas eller sänkas, kan du styra vattentillgången i marken.

I reglerbrunnarna ställs vattennivån in på önskad höjd och om grundvattennivån stiger över den inställda nivån rinner överskottet ut i huvuddiket. Du sänker nivån under perioder när dräneringsbehovet är stort. Under torrperioder och på vintern håller du däremot dämningshöjden högt. Denna typ av vattenmagasinering medför ett bättre vatten och näringsupptag av grödorna och merskörd. Systemet kan ”byggas på” genom att anlägga en våtmark som fungerar som en vattenreservoar. Vid torka pumpar du sedan in vatten från våtmarken i dräneringssystemet. Kan du dessutom föra tillbaks vatten som ändå dränerats ut, och låta det bevattna marken, utnyttjar du växtnäringen och vattnet ännu mer.

Var är reglerbar dränering lämpligt?

Det som krävs är att du har plana fält, inte för styv jord och ett dräneringsbehov. Att fälten är plana gör att du inte behöver ha för tätt mellan brunnarna.  För att fungera måste marken i det översta jordlagret vara tillräckligt genomsläpplig. På en styv jord går regleringen för långsamt. Det bästa är om det finns en befintlig systemtäckdikning – då behöver du bara lokalisera bästa platserna för reglerbrunnar. Finns ingen dränering, men du planerar att installera - planera för reglerbrunnar också.

Stödmöjlighet

Det går att söka miljöinvesteringsstöd för reglerbar dränering.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.