Vattendragsgrupper

När en grupp lantbrukare kring ett vattendrag gemensamt vill utveckla vattendraget finns möjlighet att bilda en vattengrupp ihop med ett rådgivningsföretag. Grupperna består av cirka tio lantbrukare och fastighetsägare i ett sammanhängande tillrinningsområde till ett vattendrag.

Gruppen samlas på en inledande träff där vattendraget och dess förutsättningar diskuteras. Deltagarna skräddarsyr sedan tillsammans med rådgivaren enskild rådgivning som passar de egna förutsättningarna och behoven. Exempelvis rådgivning för våtmarker, översyn av dränering, kväve- och fosforstrategi. Samtidigt som den enskilda rådgivningen pågår brukar grupperna ha en vandring längs det egna vattendraget. Under vandringen diskuteras allmänna förutsättningar och möjligheter att utveckla vattendraget.

När den enskilda rådgivningen har slutförts återsamlas gruppen för att alla ska få del av de andras intryck och erfarenheter. Vad har planerats/gjorts och vad kan man mera gå vidare med, både individuellt och gemensamt?

Rådgivningsföretag som kan hjälpa vattengrupper i Skåne: är HIR Malmöhus, Hushållningssällskapet i Kristianstad, Naturcentrum och Naturvårdsingenjörerna AB. Kontaktpersoner och kontaktuppgifter finns på Greppa Näringens webbplats.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.