Energi och klimat

Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser från livsmedelsproduktion diskuteras allt mer. De största utsläppen på gårdsnivå sker i form av lustgas och metan från odling och djurhållning. Samtidigt finns det en stor potential att spara energi i lantbruksverksamheter och samtidigt spara pengar.

Åtgärder som minskar läckaget av näringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta även belastningen på klimatet. När mindre näringsämnen läcker till sjöar och hav innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar.

Att se över och effektivisera gårdens energianvändning är lönsamt både för miljö och ekonomi. Belysning, varmvatten och ventilation står ofta för gårdens största energianvändning.

Exempel på åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser:

 • åtgärder för att minska näringsläckage -  mindre lustgas bildas
 • gastät lagring av gödsel och biogasproduktion på gårdsnivå - minskat utsläpp av metan
 • välj mineralgödsel som producerats med en teknik som ger låga utsläpp av lustgas
 • effektivisera energianvändningen på gården
 • gå en utbildning i Ecodriving för lantbrukare och minska bränsleförbrukningen

Energifrågor

Du kan diskutera energifrågor med kommunens miljöinspektörer eller energirådgivare. Energirådgivaren kan också ge råd om du funderar på att producera energi, till exempel när det gäller solel eller biogas.

Greppa näringen erbjuder rådgivning om energifrågor för företag med inriktning på växtodlingsgårdar, mjölkgårdar, grisgårdar och växthusföretag.

Jordbruksverket har mer information om att minska klimatpåverkan inom lantbruket.

Biogas Syd har information om biogasproduktion på gårdsnivå på deras hemsida.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.