Egenkontroll

Miljöbalken lägger ett stort ansvar på dig som verksamhetsutövare att se till att verksamheten inte skadar miljö eller hälsa. Egenkontroll innebär att du som är lantbrukare själv ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs.

Dessutom ska verksamhetens miljöpåverkan följas upp.

Det finns särskilda krav om egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Det innebär till exempel att:

 • Fortlöpande och systematiskt bedöma risker från miljö- och hälsosynpunkt.
 • Ha en särskild plan för kontroll av utrustning.
 • Ta fram en förteckning över kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten.
 • Ha en dokumenterad fördelning av miljöansvaret

Jordbruksverket har tagit fram vägledning och information om egenkontroll på lantbruk. Du kan läsa mer på deras webbplats.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.