Lantbruk och djurhållning

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier och avfall.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält.

Några av de delar som kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras, hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll. 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.