Verksamheter utan anmälningsplikt

Innan du startar en verksamhet är det bra att kolla om du behöver göra en anmälan. Här får du några exempel på verksamheter som får startas utan anmälan.

Miljöbalken är en lagstiftning som innebär att du som ska starta en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa ska anmäla det. Anmälan ska göras innan verksamheten startar. Det är för att vi ska kunna komma med synpunkter och råd när det gäller lokal och hygien med mera.

Det finns ändå en del verksamheter som du kan starta utan att göra någon anmälan. Detta gäller till exempel verksamheter som erbjuder olika behandlingar som inte innebär risk för blodsmitta. Det kan också vara olika former av tillfälligt boende eller idrottslokaler. 

Här är några av de verksamheter som inte är anmälningspliktiga:

 • Frisör
 • Hudvård utan lansetter eller dermaroller
 • Pedikyr utan skärande/stickande verktyg
 • Massage
 • Nagelbyggnad och manikyr
 • Homeopati och zonterapi
 • Sjukgymnastik
 • Vårdlokaler
 • Campinganläggning
 • Hotell
 • Pensionat
 • Idrottsanläggning
 • Strandbad

Du kan frivilligt informera om din verksamhet till oss även om den inte är anmälningspliktig. Då får vi veta vilka nya verksamheter som öppnas och kan ge dig råd och information. 

Egenkontroll

Även om din verksamhet inte är anmälningspliktig, så omfattas den av kravet på egenkontroll. För att förhindra smitta är det viktigt med en väl inredd lokal, god hygien, egenkontroll och verksamhetsutövarens kunskaper.

Enligt miljöbalken ska du som erbjuder hygienisk behandling ha den kunskap som behövs för att skydda människor och miljö mot olägenheter. Det innebär att du ska upprätta rutiner för kontroll av utrustning, rengöring av redskap, städning av lokalen, ventilation med mera. Det ska finnas en förteckning över de kemiska produkter som används, bland annat städkemikalier och kosmetiska produkter.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.