Solarier

Om du ska starta ett solarium måste du anmäla detta till kommunen. Det gäller både om du ska driva ett solarium i en egen lokal eller om solariet finns i en annan anläggning, till exempel ett träningscenter, ett hotell eller en hygiensalong.

Tänk på att du måste göra din anmälan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast sex veckor innan du startar verksamheten.

Innan du anmäler

Lokalen där du ska ha din solarieverksamhet måste ha en bra ventilation. Kontrollera med fastighetsägaren om ventilationen räcker till eller om den måste kompletteras. Det är bra om det finns duschmöjligheter för kunderna, men det är inget krav. Kontakta också kommunens bygglovsavdelning för att höra om det går bra att använda användningsområde för lokalen och om det behövs tillgänglighetsanpassning.

Det är viktigt att din anmälan är så komplett som möjligt för att inte förlänga handläggningstiden. Se till att du har följande uppgifter när du gör din anmälan:

 • En planritning över solarielokalen med placering av solarier, dusch, toaletter och städförråd.
 • Att det finns en skylt på varje solarium som visar att den är märkt med UV-typ 3.
 • Att det finns en rörskylt på varje solarium som visar vilken typ av lysrör som ska användas enligt tillverkaren.
 • Att det finns anslag med Strålsäkerhetsmyndighetens "Råd för att skydda din hälsa" uppsatt vid varje solarium.
 • Att det finns anslag med exponeringsschema enligt tillverkaren med tillhörande rekommendationer beroende på kundens hudtyp.

Du kan göra anmälan genom att använda vår blankett för anmälan av solarier.

 

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in anmälan kontaktar vi på miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen dig. Vi bokar en tid för inspektionsbesök för att gå igenom de uppgifter du lämnat och se hur lokalen ser ut. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift för att handlägga din anmälan av verksamheten enligt en taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

 

Om din verksamhet ändras

Om din solarieverksamhet upphör, flyttar eller om någon annan tar över verksamheten ska du meddela detta till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen så fort som möjligt.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.