Anmäl hygienisk behandling

Planerar du att öppna en piercingstudio? Eller börja tatuera? Eller har du tänkt börja med någon annan hygienisk verksamhet? I så fall finns det några saker som är viktiga att tänka på!

En del verksamheter med hygienisk behandling är anmälningspliktiga. Det innebär att du måste lämna in en anmälan till miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen innan du startar.

Exempel på verksamheter som är anmälningspliktiga:

 • tatuering
 • piercing
 • akupunktur
 • fotvård

Kravet på anmälan gäller verksamheter där du använder stickande eller skärande verktyg. Helt enkelt verksamheter där det kan finnas risk för blodsmitta.

Kontakta gärna oss på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i ett tidigt skede när du planerar din verksamhet! Vi kan då komma med synpunkter och råd om utformning och inredning. Det blir oftast både enklare och mindre kostsamt att göra rätt från början än att åtgärda brister i efterhand. 

Anmäl din verksamhet senast sex veckor före start

Anmälan ska skickas till oss minst sex veckor före startdatum. Syftet med anmälan är att vi så tidigt som möjligt ska känna till den nya verksamheten. Vi kan då avgöra om en lämplig lokal valts och ställa de krav som kan behövas när det gäller hälsoskydd. Kraven kan till exempel gälla ventilation och hygien. 

Med din anmälan ska du skicka med:

 • Planritning över lokalerna. Ritningen bör vara i lämplig skala ex. 1:50 eller 1:100. Skriv även ut de olika lokalernas användningsområde. Markera var handtvättställ, utslagsvaskar och behandlingsplatser finns på planritningen.
 • Uppgifter om lokalernas ventilation (hur stort luftflödet är, hur många personer är ventilationen dimensionerad för).
 • Protokoll från senast utförda OVK
 • Avloppslösning, om verksamheten befinner sig utanför det kommunala avloppsnätet.

 Kontakta gärna bygglovsavdelningen för att höra om lokalen får användas för hygienbehandlingar.

Avgift

Du får betala en avgift för vår handläggning av anmälan. Avgiften tas ut enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämt. 

Vad händer när du skickat in din anmälan?

När du har skickat in din anmälan kontaktar vi dig för att gå igenom de uppgifter som du har lämnat. Vi bokar en tid för inspektion. Då stämmer vi av att verksamheten drivs på det sätt som du beskrivit i din anmälan. Du får sedan ett beslut där vi beskriver vilka försiktighetsåtgärder du måste följa i din verksamhet. 

Egenkontroll

När du driver en verksamhet som är anmälningspliktig enligt miljöbalken ska du själv kontrollera din verksamhet genom så kallad egenkontroll. Syftet är att förhindra att människor utsätts för smitta, får allergiska reaktioner eller drabbas av andra olägenheter för hälsan. I egenkontrollen ska det bland annat finnas uppgifter om ansvar, risker, rutiner och kemiska produkter. Egenkontrollen ska vara skriftlig. Du ska kunna visa den när vi besöker dig för inspektion på din verksamhet. 

Verksamheter som inte behöver anmälas

Hygieniska behandlingar som inte innebär någon risk för blodsmitta är inte anmälningspliktiga. Detta gäller till exempel manikyr/pedikyr, hårvård, sjukgymnastik, massage och annan kroppsvård, skönhetsbehandling och hudvård.

Även om du inte måste anmäla det är det bra att meddela oss om att du tänker starta eller ta över en verksamhet med så kallad hygienisk behandling.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.