För att sälja folköl krävs att du har matservering eller säljer matvaror
För att sälja folköl krävs att du har matservering eller säljer matvaror

Folköl

Vill du börja sälja folköl? Då ska du anmäla det till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen senast när verksamheten startar.

För att få sälja folköl krävs att du antingen serverar mat eller säljer matvaror i en lokal som är godkänd som livsmedelslokal. Med folköl menas att alkoholhalten i ölen ligger mellan 2,25 och 3,5 volymprocent.

När vi har fått din anmälan skickar vi en bekräftelse tillsammans med dekaler om åldersgräns.

Du behöver göra en ny anmälan om försäljningsstället byter ägare eller om du slutar sälja folköl. Har du redan ett serveringstillstånd för starkare drycker? Då behöver du inte anmäla folkölsförsäljning. 

På Folkhälsomyndighetens hemsida hittar du information på andra språk, broschyrer och kunskapstester, samt dekaler om åldersgräns.

Egenkontroll

Egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare ska se till att all personal känner till och följer reglerna för försäljning av folköl. På ditt försäljningsställe ska det finnas ett egenkontrollprogram. Använd gärna mallen för egenkontrollprogram som du hittar i dokumentrutan. På folkhälsomyndighetens hemsida finns mallar för egenkontrollprogram på andra språk.

Försäljningsregler för folköl

18 års gräns för köp av folköl
Dekaler för åldersgräns kan beställas på Folkhälsomyndighetens hemsida
 • Folköl får inte säljas till någon som inte fyllt 18 år. Du får heller inte sälja folköl om du misstänker att varorna ska lämnas över till någon som är under 18 år. Det är ditt ansvar som säljare att kontrollera att köparen har rätt ålder. Fråga efter legitimation om du är tveksam.
 • Det bör finnas en tydlig skylt eller information om åldersgräns vid kassan och där folköl förvaras.
 • Du ska ha ett egenkontrollprogram tillgängligt i försäljningslokalen. Det är viktigt med noggrann egenkontroll, så att verksamheten följer de regler som finns.
 • Du måste ha en godkänd eller registrerad livsmedelsanläggning och sälja matvaror eller servera lagad mat. Om du har en butik ska den ha ett brett sortiment av matvaror, till exempel konserver, mejeriprodukter, charkprodukter, smörgåsar, frysta varor, bröd och grönsaker. Det behöver vara ett flertal av varje varutyp. Det räcker inte med enstaka varor.  Glass, godis, chips, kaffe och te anses inte vara matvaror. Godiskiosker, tobaksaffärer, spel- och videobutiker får bara sälja folköl om de samtidigt uppfyller ovanstående krav.
 • Marknadsföring och reklam av folköl får inte uppmana till att dricka folköl. Reklamen får inte heller vara påträngande.

Tillsyn och avgift

Kommunen genomför tillsyn på försäljningsställen av folköl. Syftet med tillsynsbesöket är att:

 • informera om de regler som gäller vid försäljning,
 • kontrollera att reglerna följs och
 • stödja verksamheten att klara de krav som ställs i lagen.

Kommunen tar ut en årlig tillsynsavgift för folkölsförsäljning. Avgiften är rörlig och är kopplad till föregående års omsättning av folköl, se dokumentet "Tillsynsavgifter folköl".

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.