E-cigaretter

Om du vill sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare ska du göra en anmälan innan du börjar. Din verksamhet ska också ta fram ett program för egenkontroll. Här får du mer information om anmälan och regler för försäljning av e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare.

 I maj 2017 kom en ny lag som börjar gälla från 1 juli.

Lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425). Lagen handlar bland annat om hur e-cigaretter och deras påfyllningsbehållare ska utformas och vilka produktkrav de ska uppfylla.

När du vill börja sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du göra en anmälan. Använd blanketten för ”Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning samt försäljning av tobak, e-cigaretter och folköl." 

Om du ska sluta att sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare måste du omedelbart meddela oss. 

Regler i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare

I lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare finns regler som du måste följa för att få sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare. Här är en kort sammanfattning:

18-årsgräns

  • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som inte fyllt 18 år. Du ska ha en skylt om åldersgränsen som syns tydligt i anslutning till kassan.
  • Du får inte sälja e-cigaretter och/eller påfyllningsbehållare till någon som du misstänker ska lämna över dem till någon under 18 år.

Produktkrav

  • E-cigaretter och påfyllningsbehållare ska förses med en hälsovarning, informationsblad och innehållsförteckning. 

Marknadsföring och reklam är förbjudet

Du får inte ha några affischer eller större anslag inne i butiken. Dessa kan uppfattas som påträngande och uppmanar till användning. Du får inte heller göra reklam genom kommersiella annonser i periodiska skrifter. Exempelvis tidningar, tidskrifter eller liknande som ges ut regelbundet.

Program för egenkontroll

Du som har en butik som säljer e-cigaretter och påfyllningsbehållare måste ha ett program för egenkontroll. Syftet med programmet är att skapa bra rutiner kring försäljningen. Det gör det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna i lagen om e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Skicka in en kopia på egenkontrollprogrammet till oss när du anmäler att du vill sälja e-cigaretter och påfyllningsbehållare. Egenkontrollprogrammet ska också finnas tillgängligt för personalen i din butik.

Exempel på ett fullständigt egenkontrollprogram finns här på hemsidan. I mallen finns alla punkterna som måste ingå i programmet.

Informera all personal så att de känner till era rutiner och regler för försäljning. Kom ihåg att informera extrapersonal.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.