Transport av avfall

Det finns speciella lagar och regler för avfallstransporter. De gäller oavsett om du kör din verksamhets avfall själv eller anlitar en transportör. Här får du information om vad som gäller och vart du kan vända dig om du vill hitta en transportör eller söka tillstånd.

Hushållsavfall

Hushållsavfallet i din verksamhet är det avfall som uppkommer som en direkt följd av att människor befinner sig i lokalen eller på anläggningen. Det kan vara avfall från personalmatsalar, restauranger eller toaletter. Även slam och städavfall från fastighetsskötsel, liksom avfall från omklädningsrum och duschrum räknas som hushållsavfall.

Hushållsavfall ska transporteras bort av kommunen. Avfallet får därför bara transporteras av de entreprenörer som Renhållningen Kristianstad anlitar. Beställ hämtning av hushållsavfall via Renhållningen Kristianstad.

 

Farligt avfall

Du måste följa särskilda regler för farligt avfall, inklusive el-avfall. För yrkesmässig transport av farligt avfall krävs tillstånd från länsstyrelsen. I vissa fall räcker det med en anmälan, till exempel vid transport av avfall som innehåller asbest.

Du måste upprätta så kallade transportdokument för allt farligt avfall som fraktas yrkesmässigt av en transportör. Transportören du anlitar brukar kunna ge råd om hur transportdokumenten ska se ut.

 

Får jag köra avfallet själv?

Du får själv köra eget icke-farligt avfall (utom hushållsavfall) upp till 10 ton eller max 50 kubikmeter per kalenderår. Ska du köra mer avfall måste du ha tillstånd från länsstyrelsen.

För egen transport av farligt avfall, inklusive el-avfall, måste du alltid göra en anmälan eller söka tillstånd från länsstyrelsen. Detta gäller också om materialet innehåller PCB, cyanid, kadmium eller kvicksilver. Om det gäller mindre mängder farligt avfall, liksom hela lysrör eller andra ljuskällor, behöver du bara göra en anmälan hos länsstyrelsen.

Om du väljer att anlita någon annan för att transportera bort ditt avfall (utom hushållsavfall) måste du välja någon med tillstånd från länsstyrelsen.

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.