Riktlinjer för alkoholservering

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska också ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Syftet med alkoholpolitiska riktlinjer

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa

 • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
 • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Utvecklingen inom alkoholområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet.

Policy för provsmakning av alkoholdrycker

Vid provsmakning av alkoholdrycker gäller följande mängd och antal enheter:

Provsmakning
DryckAntal provVolym per provMax total mängd/person
Öl och vin 4 - 8 st 4 cl 32 cl
Starkvin 3 - 6 st 3 cl 18 cl
Spritdryck 3 - 6 st 0,5 cl 3 cl

Riktlinjer för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap

Kraven skiljer sig åt mellan stadigvarande serveringstillstånd och tillfälliga serveringstillstånd. Det gäller bland annat krav på matutbud och kunskaper. Därför bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillståndsgivningen vid tillfällig alkoholservering bör vara restriktiv. Den ska också tillämpas med hänsyn till etablerade restaurangers ekonomiska förutsättningar och konkurrens på lika villkor.

Följande gäller för tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten;

 • Tillfälliga tillstånd ges högst 12 arrangemang (ett arrangemang räknas pågå 24 timmar) under 12 månader från första arrangemangstillfället. Eller för period om högst 2 sammanhängande månader under en 12 månaders period.
 • Tillfälligt tillstånd ges maximalt två perioder om 12 månader från första arrangemangstillfället d.v.s. maximalt 24 månader.
 • Efter 24 månader räknat från första arrangemangstillfället är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.
 • Det är personer med betydande inflytande och bolaget som prövas vid tillfälliga tillstånd. Det innebär att samma personer inte kan, genom bildandet av nytt bolag, få tillgodogöra sig ytterligare tillfälliga tillstånd efter två kalenderår.
 • Sökanden ska uppfylla alkohollagens krav på personlig och ekonomisk lämplighet.
 • Tillståndshavaren måste tillhandahålla tillredd mat, men det finns inget krav på kök i anslutning till serveringslokalen. Exempel på tillredd mat kan vara grilltallrik, pytt i panna, hamburgertallrik och liknande rätter.
 • Serveringsytan ska vara tydligt avgränsad och tillräckligt antal sittplatser finnas vid bord.

 Följande gäller för tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap;

 • Tillfälliga tillstånd ges högst 12 arrangemang (ett arrangemang räknas pågå 24 timmar) under 12 månader från första arrangemangstillfället. Eller för period om högst 2 sammanhängande månader under en 12 månaders period.
 • Tillfälligt tillstånd ges maximalt två perioder om 12 månader från första arrangemangstillfället d.v.s. maximalt 24 månader.
 • Efter 24 månader räknat från första arrangemangstillfället är det inte längre fråga om tillfällig servering och då krävs stadigvarande tillstånd.
 • Det är personer med betydande inflytande och bolaget som prövas vid tillfälliga tillstånd. Vilket innebär att samma personer inte kan, genom bildandet av nytt bolag, få tillgodogöra sig ytterligare tillfälliga tillstånd.
 • Slutet sällskap är en begränsad krets av personer. De ska ha ett gemensamt intresse i en förening, företag eller annat sammanhang utöver den tillställning där alkoholdrycker serveras.
 • Föreningar och företag ska ha varaktig karaktär och en tillfredställande organisation med namn, stadgar, styrelse, medlems- eller personalregister. De ska bedriva en verksamhet som kan bedömas vara bestående.
 • En tillställning som betraktas som offentlig enligt ordningslagen kan inte vara slutet sällskap.
 • Medlemskap ska inte kunna lösas i entrén eller på annat sätt samma dag.
 • Arrangören ska i förväg kunna ange vilka personer som vid tillfället ska delta.
 • Tillställningen kan inte marknadsföras i publika medier eller affischeras offentligt. Hit räknas exempelvis webbsida som inte kräver inloggning, Facebook, twitter och liknande (avser ej slutna grupper).
 • Tillståndshavaren måste tillhandahålla tillredd mat, men det finns inget krav på kök i anslutning till serveringslokalen. Exempel på tillredd mat kan vara grilltallrik, pytt i panna, hamburgertallrik och liknande rätter.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.