Riktlinjer för alkoholservering

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol. Varje kommun ska också ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering.

Syftet med alkoholpolitiska riktlinjer

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för provsmaknings- och serveringstillstånd är att skapa

  • Förutsebarhet. Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
  • Likabehandling. Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Utvecklingen inom alkoholområdet pågår alltid och de aktuella frågorna diskuteras och förändras hela tiden. Riktlinjerna ska spegla kommunens uppfattning inom området, och revideras regelbundet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 2018-08-23 om kommunala riktlinjer för alkoholservering i Kristianstads kommun. Riktlinjerna hittar du i dokumentrutan under relaterad information.

 

  • Meddela fel på sidan

    Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

    * Obligatoriskt om du vill få svar

    Det du skickar till kommunen blir allmän handling.