Ansöka om serveringstillstånd

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Här kan du läsa om vad som krävs vid ansökan.

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik m.m.),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Scrolla ner på sidan så kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av tillstånd.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta oss och boka ett möte.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi och inte har ett brottsligt förflutet. Du ska också visa att du har kunskaper i alkohollagen. Det gör genom att skriva ett särskilt kunskapsprov, om du inte redan har ett giltigt intyg sedan tidigare.

Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen. Det kan vara en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske. Din verksamhet ska inte heller orsaka störningar gällande ordning och nykterhet.

Hur går det till att ansöka?

Skicka din ansökan med de handlingar som krävs för det tillståndet du söker.  När ansökan har kommit in till oss får du en bekräftelse. Vi kommer att kontakta dig om det krävs kompletteringar. Tiden det tar att handlägga ärendet räknas från när ansökan är komplett.

 • Ansökan stadigvarande tillstånd: cirka 6-8 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap: cirka 2 veckor
 • Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten: cirka 3-6 veckor

Vi prövar bland annat din ekonomiska och personliga lämplighet genom att ta in uppgifter från olika myndigheter. Det kan till exempel vara från polisen, skatteverket och räddningstjänsten. Du kommer att få ett besök av oss. Vid besöket tittar vi på serveringsyta, kök och eventuell uteservering. Du kan behöva göra ett kunskapsprov om alkohollagen. 

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden ger dig serveringstillstånd får du ett tillståndsbevis. Tillståndsbeviset innehåller uppgifter om vad som ingår i tillståndet. 

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, du kan läsa om de olika taxorna och avgifterna i dokumentrutan. Avgiften täcker kostnaderna för prövningen av din ansökan. Avgiften faktureras i efterskott. Du ska betala avgiften även om du får avslag på din ansökan. Om du behöver göra kunskapsprovet tillkommer en separat avgift.

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift som är baserad på din omsättning av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd ingår en tillsynsavgift i avgiften för ansökan.

Kunskapsprovet

Den som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att hen har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Detta gäller alla som söker stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Provet är webbaserat och gäller i tre år. I samband med din ansökan får du information från din handläggare om och när du ska utföra provet.  

Stadigvarande serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol till allmänheten eller till slutet sällskap på en restaurang, festvåning eller klubblokal? Då behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering.

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs följande: 

 • Bolaget ska vara registrerat hos bolagsverket och skatteverket.
 • Du ska kunna visa hur köpet av bolaget finansierats.
 • Lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt.
 • Köket ska vara utrustat för allsidig matlagning.
 • Ett varierat utbud av lagad mat ska kunna serveras.
 • Du ska ha ett godkänt kunskapsprov i alkohollagen.

För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap krävs samma som till allmänheten. Undantaget är att du inte behöver ha ett godkänt kök. Du ska ändå kunna erbjuda ett varierat utbud av lagad mat, till exempel genom catering. I övrigt görs samma prövning som till servering till allmänheten.

Det är du som söker om serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter. 

Tillfälligt serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol på festivaler eller evenemang? Du ska då ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför ges för max 10 tillfällen/år under högst två år i rad.  

Observera att för tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms ansökan restriktivt.

Kraven för ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (festival, konsert och liknande) är i  stort sett samma som vid stadigvarande tillstånd. Ansökan prövas avseende sökandens personliga lämplighet, lokalen och ordning och nykterhet.

 • bolaget ska vara registrerat hos Bolagsverket och skatteverket.
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 • ett varierat utbud av tillredd mat ska kunna serveras,
 • du ska ha ett godkänt kunskapsprov i alkohollagen

För ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (bröllop, förenings- och personalfester och liknande) krävs det att: 

 • du ska servera någon form av tillredd mat i en lokal
 • ha ett godkänt kunskapsprov och
 • tillstyrka att det verkligen är ett slutet sällskap, genom exempelvis en medlemslista. Att lösa ett medlemskap i dörren vid tillställningen räknas inte som slutet sällskap.  

Cateringtillstånd 

Om du vill ha catering för slutna sällskap kan du få stadigvarande serveringstillstånd. Det krävs då att du har ett eget kök för tillagning av mat. Serveringslokalen ska vid varje cateringtillfälle anmälas och godkännas av oss. Serveringslokalen ska bland annat vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt av räddningstjänsten.

Vanliga frågor

  • Får jag ha Happy Hour?

   Du får erbjuda rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. Happy Hour eller After Work. Kravet är att de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

   Däremot är det aldrig tillåtet med mängdrabatt på alkoholdrycker, t ex köp 2 till priset för 1.

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.