Ansöka om serveringstillstånd

I alkohollagen ställs många och tydliga krav på den som söker tillstånd för alkoholservering. Här kan du läsa om vad som krävs vid ansökan.

När du ansöker om serveringstillstånd gör vi en bedömning av:

 • risk för störningar (närboende, ordning, trafik m.m.),
 • den sökandes lämplighet (kunskap, brottslighet, skulder, ekonomi, finansiering),
 • lokalens lämplighet (kök, matsal, brandsäkerhet, läge).

Scrolla ner på sidan så kan du läsa mer om vad som gäller för olika typer av tillstånd.

Om du vill ha råd och hjälp inför din ansökan får du gärna kontakta alkoholhandläggarna och boka ett möte.

Vad krävs för att få serveringstillstånd?

Du måste anses lämplig för att ha hand om servering av alkohol. Lämplig i det här fallet innebär bland annat att du sköter din ekonomi, inte har ett brottsligt förflutet och att du kan visa kunskaper i alkohollagen i ett kunskapsprov.

Vi gör en prövning av personlig lämplighet på den eller de personer som har betydande inflytande i rörelsen, till exempel en ekonomisk intressent, aktieägare eller platschef. Dessutom ställs krav på lokalen där serveringen ska ske och att din verksamhet inte ska orsaka störningar gällande ordning och nykterhet.

Hur går det till att ansöka?

Skicka din ansökan med de handlingar som krävs för det tillståndet du söker.  När ansökan har kommit in till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får du en bekräftelse. Din handläggare kommer att kontakta dig om det krävs kompletteringar. Handläggningstiden börjar räknas när ansökan är komplett.

Ansökan stadigvarande tillstånd 

cirka 6 – 8 veckor

Ansökan tillfälligt tillstånd, slutet sällskap

cirka 2 veckor

Ansökan tillfälligt tillstånd, allmänheten

cirka 3 – 6 veckor

Alkoholhandläggaren prövar bland annat din ekonomiska och personliga lämplighet genom att ta in uppgifter från olika myndigheter. Det kan till exempel vara från polisen, skatteverket och räddningstjänsten. Du kommer att få ett besök av handläggaren. Handläggaren tittar på serveringsyta, kök och eventuell uteservering. Du kan behöva göra ett kunskapsprov om alkohollagen. 

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden ger dig serveringstillstånd får du ett tillståndsbevis. Tillståndsbeviset innehåller uppgifter om vad som ingår i tillståndet. 

Vad kostar det?

Kommunen tar ut en avgift för ansökan om serveringstillstånd, du kan läsa om de olika taxorna och avgifterna i dokumentrutan. Avgiften täcker kostnaderna för prövningen av tillståndsansökan. Avgiften faktureras i efterskott. Du ska betala avgiften även om du får avslag på din ansökan. Om du behöver göra kunskapsprovet tillkommer en separat avgift.

Den som har stadigvarande serveringstillstånd ska betala en årlig tillsynsavgift som är baserad på din omsättning av alkoholdrycker. För tillfälliga tillstånd ingår en tillsynsavgift i ansökningsavgiften.

Kunskapsprovet

Den som ansöker om serveringstillstånd ska göra ett kunskapsprov för att visa att hen har tillräcklig kunskap om alkohollagen. Detta gäller alla som söker stadigvarande och tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten och slutna sällskap. Provet är webbaserat och gäller i tre år. I samband med din ansökan får du information från din handläggare om och när du ska utföra provet. 

 

Stadigvarande serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol till allmänheten eller till slutet sällskap på en restaurang, festvåning eller klubblokal? Då behöver du ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

Den typ av serveringstillstånd som är aktuell för restauranger kallas stadigvarande. Ett stadigvarande tillstånd är ett tillstånd som varar tillsvidare så länge som verksamheten uppfyller lagar, krav och regler för alkoholservering. Du lämnar in din ansökan till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.  

För stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs följande: 

 • bolaget ska vara registrerat hos miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, bolagsverket och skatteverket,
 • du ska kunna visa hur köpet av bolaget finansierats,
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt,
 • köket ska vara utrustat för allsidig matlagning,
 • ett varierat utbud av lagad mat ska kunna serveras,
 • du ska ha ett godkänt kunskapsprov.

För stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap krävs samma som till allmänheten. Undantaget är att du inte behöver ha ett godkänt kök. Du ska ändå kunna erbjuda ett varierat utbud av lagad mat, till exempel genom catering. I övrigt görs samma prövning som till servering till allmänheten.

Det är du som söker om serveringstillstånd som ansvarar för att lämna de uppgifter som behövs för prövningen. En ansökan om serveringstillstånd kan avslås om den som söker inte kommer in med begärda uppgifter.

 

Tillfälligt serveringstillstånd 

Planerar du att servera alkohol på festivaler eller evenemang? Du ska då ansöka om tillfälligt serveringstillstånd.

Tillfällig servering förutsätter att det inte är fråga om regelbundet återkommande verksamhet. Serveringstillstånd för tillfällig servering kan därför beviljas för max 10 tillfällen/år under högst två år i rad.  

Observera att ansökan om tillstånd för tillfällig alkoholservering i samband med idrottsevenemang eller arrangemang riktade till en ungdomlig publik bedöms restriktivt.

För att få ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten (t ex festival, konsert och liknande) gäller i stort sett samma krav avseende sökandens personliga lämplighet, lokalen och ordning och nykterhet som vid en ansökan om stadigvarande tillstånd.

 • bolaget ska vara registrerat hos Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Bolagsverket och skatteverket.
 • lokalen ska vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt 
 • ett varierat utbud av tillredd mat ska kunna serveras,
 • du ska ha ett godkänt kunskapsprov

För ett tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap (t ex bröllop, förenings- och personalfester) krävs det att: 

 • du ska servera någon form av tillredd mat i en lokal
 • ha ett godkänt kunskapsprov och
 • tillstyrka att det verkligen är ett slutet sällskap, genom exempelvis en medlemsförteckning. Att lösa ett medlemskap i dörren vid tillställningen räknas inte som slutet sällskap.  

Cateringtillstånd 

Om du vill ha catering för slutna sällskap kan du få stadigvarande serveringstillstånd under förutsättning att du har ett eget kök för tillagning av mat. Serveringslokalen ska vid varje cateringtillfälle anmälas och godkännas av kommunen. Serveringslokalen ska bland annat vara godkänd ur brandsäkerhetssynpunkt av räddningstjänsten.

Vanliga frågor

  • Får jag ha Happy Hour?

   Du får erbjuda rabatterade priser under en tid på dygnet s.k. Happy Hour eller After Work. Kravet är att de rabatterade priserna inte bara avser alkoholdrycker utan också omfattar mat och lättdrycker.

   Däremot är det aldrig tillåtet med mängdrabatt på alkoholdrycker, t ex köp 2 till priset för 1.

  • Vad är ett slutet sällskap?

   Ett slutet sällskap är en begränsad krets av personer som har någon form av gemensamt intresse i  t ex en förening. Det slutna sällskapet ska vara en sammanslutning även utöver tillställningen och arrangören ska i förväg känna till vilka som ska delta.

   Om personkretsen inte är begränsad och känd i förväg räknas det som servering till allmänheten. Vid serveringstillstånd för slutna sällskap får lokalen inte vara öppen för insläpp av nya gäster som inte tillhör sällskapet under pågående tillställning.

   Antalet medlemmar kan också vara av betydelse. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet bör inte normalt kunna anses vara slutna sällskap.

   Tillstånd för slutna sällskap kan ges för enstaka tillfällen som till exempel vid personalfester eller bröllop.

   Det kan även utfärdas stadigvarande tillstånd som antingen är en så kallad:

   • festvåningsrättighet, det vill säga ett tillstånd till en restaurangrörelse som på beställning bedriver servering till olika slutna sällskap.
   • klubbrättighet, det vill säga ett tillstånd för ett visst sällskap såsom förening, företag, klubb, personalgrupp eller dylikt.
  • Vilka typer av kunskapsprov finns det?

   I kunskapsprovet ingår frågor inom följande områden:

   • Alkoholpolitik
   • Servering
   • Mat och utrustning
   • Tillsyn

   Antal frågor varierar beroende på vilket prov du skriver. Du ska ha minst 75 % rätt inom varje frågeområde för att vara godkänd. Vid omprov måste du skriva hela provet, inklusive de delar som du hade godkänt på. Du får skriva max tre prov per ansökan.

   Stadigvarande tillstånd för allmänheten

   60 frågor

   Stadigvarande tillstånd vid cateringverksamhet   för slutna sällskap

   60 frågor

   Tillfälligt tillstånd till allmänheten

   44 frågor

   Stadigvarande tillstånd för slutna sällskap

   44 frågor

   Tillfälligt tillstånd för slutna sällskap

   28 frågor

   Stadigvarande tillstånd för pausservering

   28 frågor

   Tillstånd för provsmakning av snaps

   28 frågor

 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.