Alkoholservering

För att få servera starköl, vin eller sprit behöver du enligt alkohollagen ett serveringstillstånd. Tillstånd behövs oavsett om det gäller ett tillfälligt arrangemang, till exempel i samband med en konsert, eller om du behöver ett stadigvarande tillstånd för din restaurang.

Våra alkoholhandläggare finns på miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen i Rådhus Skåne. Vi ansvarar för prövning av serveringstillstånd och tillsyn gällande alkoholservering och folkölsförsäljning. Om du har frågor om serveringstillstånd eller vill boka ett möte inför din ansökan är du välkommen att kontakta oss.

Restauranger med serveringstillstånd

Du kan använda restaurangregistret för att se vilka verksamheter som har serveringstillstånd för alkohol. Listan med de restauranger som har serveringstillstånd till allmänheten i Kristianstads kommun finns i dokumentrutan. Listan uppdateras kvartalsvis.

Om alkohollagen och kommunens uppdrag

Alkohollagen

Alkohollagen syftar till att begränsa alkoholens skadeverkningar och enligt lagen ska alkoholdrycker serveras återhållsamt. Människors hälsa går före ekonomiska intressen i alkohollagstiftningen. Det finns särskilda åldersgränser för ungdomar. Bestämmelserna anger att alkoholdrycker ska serveras under sådana former att det inte uppstår brister i ordning och nykterhet på serveringsstället.

Att bedriva alkoholservering är ett ansvarsfullt åtagande. Alkohollagen är i första hand en skyddslag. Ungdomar ska skyddas mot en för tidig alkoholdebut. Människor ska inte bli överserverade på krogen. Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Samtidigt är ett levande restaurangliv ett viktigt inslag i stadsbilden. Läs gärna mer om alkohollagen på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Kommunala riktlinjer

Enligt alkohollagen ska kommunen ha tydliga riktlinjer som talar om vad som gäller när man söker serveringstillstånd. Kommunen kan också reglera vad man i övrigt ska ta hänsyn till vid prövningen. Den som vill söka tillstånd ska kunna förutse om en verksamhet som planeras kan ges tillstånd. Riktlinjerna ger också vägledning vid handläggning och beslut så att ansökningar om serveringstillstånd behandlas lika inom kommunen.

 

 

Läs mer om Kristianstads kommuns riktlinjer

Riktlinjer för alkoholservering

Förvaltningens uppdrag

Restaurangerna i vår kommun ska vara trevliga och trygga för alla som besöker dem.   Fylla, narkotika, våld, vapen och diskriminering hör inte hemma i en god restaurangmiljö.  Vid eventuella konflikter mellan näringsfrihet och skyddet för människors hälsa tar de sociala skyddsaspekterna över. Vi gör därför en restriktiv prövning till exempel av sena serveringstider. 

Krögare ska kunna konkurrera på lika villkor. Vi kontrollerar därför tillståndshavares lämplighet. Svarta pengar och svart arbetskraft ska inte förknippas med restaurangnäringen. 

Vi samverkar också med andra myndigheter, framför allt med Polismyndigheten, räddningstjänsten och Skatteverket, men också med Tullverket. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i ärenden om tillstånd för servering av alkoholdrycker. Nämnden beslutar också vid eventuella sanktioner enligt alkohollagen. Nämnden sammanträder ungefär en gång i månaden.

Vanliga frågor

  • När krävs inte serveringstillstånd?

   Undantag för serveringstillstånd

   Notera att samtliga punkter i undantaget måste vara uppfyllda för att serveringen ska kunna ske utan tillstånd.

   Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

   1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer,
   2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna, och
   3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker.
 • Meddela fel på sidan

  Har du någon annan fråga till kommunen skickar du in den här.

  * Obligatoriskt om du vill få svar

  Det du skickar till kommunen blir allmän handling.